Millainen on työmoraalisi?

Jussi Venäläinen
11.5.2023


Kirjoitin viikko sitten työmoraalin vastaparista, lepomoraalista. Se herätti monet miettimään aihetta ensimmäistä kertaa ja pohtimaan lepomoraalinsa vahvuutta suhteessa työmoraaliin.

Pohdinnan arvoinen on kuitenkin myös työmoraali, sillä tuntumani on, että monet tarkastelevat sitä yksinäkökulmaisesti. Usein työmoraalista vaikuttaa nousevan mieleen jokin yksittäinen adjektiivi, kuten hyvä, matala tai kova.

On turhan yksioikoista ajatella työmoraalia staattisena tekijänä, joka asettuu johonkin kohtaan lineaarisella asteikolla. Työmoraalissa on paljon sävyjä riippuen siitä, että mitä työtä ja tehtäviä tarkastelet.

Käytänpä itseäni esimerkkinä. Olen erilaisia rajauksia tekemällä pyrkinyt viimeisen vuoden aikana keventämään työkuormitustani merkittävästi, jotta minulla olisi enemmän aikaa ajattelulle.

Aika- ja tekemispaineen vähennyttyä tuntuvasti olen päätynyt miettimään työmoraaliani. Luvatut ja ulkoisesti vaaditut tehtävät toimitan ajoissa ja laadulla, mutta proaktiivisempi kehitystyö on (edelleen) jäänyt vähäiseksi. Sisäinen motivaationi työtä kohtaan on korkea, joten oletin kaistan vapautumisen johtavan proaktiiviseen kehittämiseen.

Näin ei kuitenkaan ole käynyt - työn sijaan huomioni on suuntautunut sen ulkopuolelle, muun muassa mongolialaisen kurkkulaulun opetteluun. Vaikka tiedän tämän olevan luontaista käyttäytymistä, aloin pohtimaan, että millainen työmoraalini on, jos paineen vähentyessä huomioni kääntyy töistä poispäin.

Jatkoajatuksena tästä rupesin tarkastelemaan työmoraaliani moninäkökulmaisemmin. Näkökulman vaihdos sai huomaamaan, että työmoraalini vaihtelee runsaasti eri tehtävien välillä.

Eri tehtäviin liittyy erilaisia painoarvoja olennaisuuden ja akuuttiuden suhteen, kuten myös henkilökohtaisia mieltymyksiä ja mielleyhtymiä eri tehtävien kivuudesta, työläydestä ja vieroksuttavuudesta. Esimerkiksi turhan työn tekeminen on itselleni todella turhauttavaa, ja työmoraalini laskee nopeasti, jos koen asian epäolennaiseksi.

Sekin on tärkeä näkökulma, että työmoraalin kohdalla tarkastellaan lähes aina sen riittävyyttä, mutta hyvin harvoin sitä onko se liian korkea. Ainakin omassa tekemisessäni on alueita ja tehtäviä, joissa työmoraalini on tarpeettoman korkea - jopa siinä määrin, että se johtaa levon väliin jättämiseen ja muiden tehtävien vähempään huomiointiin.

Työmoraali on siis aika monisyinen juttu!


Reflektoi:

Millainen on työmoraalisi? Vaihteleeko se missä määrin eri työtehtävissä?

Minkä asioiden suhteen haluaisit nostaa työmoraaliasi?

Minkä asioiden suhteen haluaisit laskea työmoraaliasi?


Toivon sinulle sopivan työmoraalista viikkoa 😊 Jos teksti resonoi tai mieleesi heräsi muita näkökulmia työmoraalista, niin laita ihmeessä viestiä!

Jaa tämä kirjoitus muidenkin
iloksi ja hyödyksi.