Keitä me olemme?

Mikä on Flow Akatemia?

Flow Akatemian missio on edistää myötävirtaisuutta eli meidän kaikkien elämän kitkattomuutta - lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Työkalumme myötävirran edistämiseksi on flow-tila, jonka hyödyntämiseen haluamme kaikkia auttaa.

Flow ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan pelkästään työkalu. Haluamme edistää sitä, että flow'ta käytetään vastuullisesti.

Mitä Flow Akatemia tekee?

Autamme organisaatioita, yrittäjiä ja tietotyöläisiä pääsemään flow-tilaan ja luomaan sille edellytyksiä.

Tulevaisuudessa toimimme tietotyön ohessa myös liikunnan ja taiteen kentällä, enemmän yleishyödyllisestä näkökulmasta.

Jussi Venäläinen

Jussi on Flow Akatemian idean isä, perustaja sekä päävalmentaja.

Hänen missionsa on edistää myötävirtaa, josta kehittyi myös Flow Akatemian missio. Työelämän saralla Jussin tavoite on tehdä nykyisestä, jokseenkin kaoottisesta työelämästä viisaampaa ja merkityksellisempää.

Jussi on 32-vuotias sarjayrittäjä, jonka intohimoja ovat flow'n ohessa myös hyvinvointi, ajattelu, oppiminen ja liike. Hänen aiempia yrityksiään ovat muun muassa Mysteeri, Mukava Ruoka, JV Akatemia ja Sisusavotta. Jussi on tutkinut tehokkuutta, itsensä kehittämistä ja hyvinvointia jo kymmenen vuoden ajan, jonka kautta hän päätyi myös flow-tilan teeman pariin. Syventyessään siihen, hän oivalsi kuinka laaja ja syvä teema on, ja kuinka sillä voi oikein toteutettuna olla suuri merkitys työelämässä kuin yhteiskunnassa ja elämässä ylipäätänsä.