Viisaus on (työ)elämän supervoima

Viisaan työn päivässä opitte johtamaan itseänne viisaasti ja valmentavasti.

Varaa päivänne viisastumiselle

Onko työntekonne kiireistä, stressaavaa ja pirstaleista?

Voisiko vuosi 2024 olla alku viisaalle ja virtaavalle työlle?

Virtauksen kokemus on täyttymyksellisintä, mitä työ voi tarjota. Jokaisen työssä esiintyy kuitenkin haasteita, joista syntyy kitkaa. Selvitysten mukaan vain 5% työajasta vietetään flow'ssa ja vain alle 3 tuntia työpäivästä käytetään oikeasti tuottavaan työhön.

Tärkein väylä kitkojen hiomiseen on viisas työskentely. Avain siihen taas löytyy valmentavasta itsensä johtamisesta, jonka avulla voitte laput silmillä paahtamisen sijaan toimia tilannetietoisemmin ja päästä tehokkaaseen, inhimilliseen ja kestävään toimintaan. Mikäli olette kiinnostunut päivittämään työkalunne ja ajattelumallinne, me voimme auttaa teitä.

Viisaan työn päivän aikana pääsette pureutumaan pintaa syvemmälle työnne keskeisimpiin haasteisiin, niitä ylläpitäviin tekijöihin sekä ratkaisemaan haasteita kestävästi. Saatte päivästä kattavat työkalupakit, jonka avulla luotte työskentelystä jatkuvammin viisaampaa ja virtaavampaa.

Lähetä kysely päivästä (etä tai live)
flow-kirja quote
Erittäin hyvähenkinen, eheä ja intensiivinen valmennuspäivä.
Lea Tornberg, toimitusjohtaja

Mikä Viisaan työn päivä?

 • Valmennuspäivä tiimillesi livenä tai etänä.
 • Voi toteuttaa 4-20hlö ryhmille. Suositus max 10hlö.
 • Voit tilata päivän haluamaasi ajankohtaan.

Valmennuksessa pääsette syventymään viisaan työn kannalta keskeisiin taitoihin ja ajattelumalleihin. Esitämme olennaisia kysymyksiä ja autamme teitä löytämään omia vastauksia työnne viisastamiseen. Tarjoamme myös buffetillisen valmiita työkaluja, josta voitte poimia sopivat omille lautasillenne.

Kyseessä on monipuolinen päivä, jossa ammennatte oppia valmentajilta, kanssaosallistujilta sekä itseltänne. Anti ei rajoitu vain yhteen päivään, kokonaisuuteen kuuluvat mm. lisämateriaalit, Viisaan työn pelikirja ja optiona 1on1-coaching.

Tiimeille toteutettujen päivien palautteet (0-10)

75

NPS

9,2/10

Hyödyllisyys

9,2/10

Valmentaja

8,8/10

Kokonaisarvosana

No items found.

Päivän pääkokonaisuudet

keynote puhuja hyödyt

Ajattelumallit

Havainnoitte ja reflektoitte ajattelu- ja käyttäytymismallejanne, jotka mahdollistavat ja estävät viisasta työtä.

keynote tasapaino

Työkalut ja työtavat

Saatte konkreettisia työkaluja viisaaseen työhön, esimerkiksi keskittymiseen, vireystilaan ja työrutiineihin.

keynote aivot

Itsetuntemus

Teette syvää itsereflektiota ja laaditte toimintasuunnitelman siitä, kuinka jalkautatte päivän opit työarkeenne.

Varaa päivänne

Mitä päivässä tehdään?

Keskustelemme, kuuntelemme ja reflektoimme.

Tekemisen keskiössä on ymmärryksen kasvattaminen itsestä ja omasta työskentelystä. Saatte tähän erilaisia ajattelumalleja, peilipintoja, näkökulmia ja työkaluja.

Työskentelytapoja ovat miniluennot, itsereflektio, pari- ja ryhmädialogit, oman Viisaan työn pelikirjan rakentaminen sekä yksilöcoaching jälkikäteen.

Esimerkkiaikataulu päivästä

08:30 Saapuminen, tutustuminen ja intro päivään
09:30 Valmentavat ajattelumallit
12:00 Lounas
13:00 Viisaat työkalut ja -tavat
15:30 Toimintasuunnitelma arkeen
16:30 ---> Afterwork halukkaille

Lähetä kysely päivästä
koulutuksessa opit
flow-kirja quote
Erinomainen näköalatasanne tarkastella kriittisesti omia työtapoja vapautuen oman työympäristön kenties kangistuneista ajattelun tavoista.
Antti Poikolainen

Tilaajien kokemuksia Viisaan työn päivästä

“Viisaan työn päivä -valmennus oli antoisa ja onnistunut kokemus tilaajankin näkökulmasta. Kaikki toteutukseen liittyen oli selkeää jo heti ensimetreiltä asti. Valmennus vaati pientä räätälöintiä kohdallamme, mutta kaikki järjestyi mutkattomasti ja osallistujat pitivät sisältöä resonoivana, oivalluttavana ja sopivan keskustelevana. Valmennuksen laadusta kertoo sekin, että jokainen osallistuja pääsi ammentamaan sisällöstä konkreettisia kehitysideoita heti omaan työarkeensa. Tähän varmasti vaikutti ennakkovalmistelu, laadukas oppimista tukeva työvihko ja se, että pyhitettiin koko päivä tälle valmennukselle. Vahva suositus; jokaisen työssäkäyvän ihmisen kuuluisi käydä vastaavanlainen valmennus läpi!”

Sami El-Bash
Management Partner
MTV Oy

“Viisaan työn päivä oli startti tiimimme tyhy-viikonloppuun. Saimme valmennuksesta paljon irti ja tykkäsimme erityisesti valmentajien sopivan rennosta otteesta sekä hyvästä balanssista teorian ja konkreettisen välillä. Valmennus sisälsi osaltaan tuttuakin asiaa, mutta toimi niiden osalta hyvänä kertauksena, etenkin kun tuttuja asioita tarkasteltiin tuoreista näkökulmista. Valmennuksen järjestäminen sujui alusta loppuun mukavan mutkattomasti, eikä järjestävänä tahona tarvinnut huolehtia päivän toteutuksesta. Voin suositella päivää tiimeille ja yrityksille, jotka haluavat kehittää henkilöstön itsetuntemusta ja -johtamista."

Antti Suorsa
Toimitusjohtaja, perustaja
Zeal Sourcing Oy

"Päivässä tärkeää oli se, että toimintatapoja ja sujuvampaa arkea lähdettiin rakentamaan omien henkilökohtaisten tilanteiden ja haasteiden kautta. Meidän toimistossa on huomattava määrä erilaisia rooleja ja töitä, joiden vaatimukset ympäristön ja työn tekemisen osalta ovat erilaisia. Päivän sisällöt, tehtävät ja muoto toimi tähän tarkoitukseen hyvin. Meidän poppoo koki, että parasta oli pysähtyminen uusien näkökulmien äärelle. Omaa työtä ja sen tekemistä ei tule arjessa reflektoitua niin paljoa, joten tällaista herättelyä on hyvä ottaa aika ajoin. Näistä asioista on hyvä jutella myös yhdessä koko porukalla - sekin avaa omia silmiä, kun kuulee, miten toinen näkee ja suhtautuu asioihin.

Viisaan työn päivä sopii yrityksille, jossa tehdään asiantuntijatyötä ja ymmärretään se, että ihmiset ovat yksilöitä, jotka toimivat eri tavoin. Toisen unelmaympäristö tai -työtapa voi olla toiselle katastrofi. Näitä on äärimmäisen tärkeää pohtia omalta osalta, mutta myös jutella yhdessä porukalla."

Joona Kotilainen
Yrittäjä
Tovari Oy


"Osallistuimme Viisaan työn päivä -valmennukseen ja voimme vilpittömästi suositella sitä kaikille työyhteisöille ja tiimeille, jotka haluavat kehittää työskentelytapojaan. Valmennuspäivä oli huolellisesti suunniteltu ja toteutettu. Kävimme läpi useita havainnollisia teemoja ja käytännön harjoituksia, jotka auttoivat meitä ymmärtämään paremmin toistemme yksilöllisiä ja yhteisiä tarpeita työn tekemiseen ja työhyvinvointiin liittyen. Jussi oli ammattitaitoinen valmentaja ja osasi ohjata meitä tehokkaasti kohti tavoitteitamme.

Koko päivän kestävän valmennuksen suurin hyöty oli sen intensiivisyys, keskustelut ja keskittyminen yhdessä viisaan työnteon aiheen äärelle. Tämä mahdollisti syvemmän ja laajemman oppimiskokemuksen kuin lyhyt koulutus tai seminaari. Valmennuksessa käytiin vuoropuhelua ja jaettiin parhaita käytäntöjä, mikä lisäsi oppimisen ja yhteistyön arvoa.Valmennuksen jälkeen huomasimme konkreettisia muutoksia myös tiimityössämme, kuten uusia omaksuttuja työn järjestämisen käytänteitä, parempaa kommunikaatiota ja luottamuksen kasvua.

Kaiken kaikkiaan valmennus oli erittäin antoisa ja hyödyllinen investointi tiimimme kehittämiseen. Saimme käyttöömme hyödyllisiä työkaluja ja menetelmiä, joita voimme hyödyntää työssämme jatkossa. Suosittelemme lämpimästi valmennusta kaikille, jotka haluavat kehittää organisaationsa toimintaa viisaammaksi!"


Kirsi Marin
Training Services Manager
Kasve Oy

Osallistujien kokemuksia Viisaan työn päivästä

"Erittäin hyvähenkinen, eheä ja intensiivinen valmennuspäivä. Jussin ja Laurin viestintätyylit sekä niistä huokunut vahva asiantuntemus olivat luottamuksen ilmapiiriä ja avoimuutta vahvistavia. Koulutuspäivä oli mielekäs polku - matka syvemmälle itseen ja viisaampiin toimintatapoihin rohkaisevilla ja toiveikkuutta vahvistavilla työstämistuokioilla."

Lea Tornberg
Toimitusjohtaja
Coulu Systems Oy


“Tämä kuuluisi kaikkien tietotyöläisten käydä. Kuuluisi kuulua firmojen vuosikelloon syksyn starttiin. Timangista juttua teette."

Joonas Pylvinen
Executive Assistant
GameDev Estonia


“Tosi hyvä koulutuspäivä niille, jotka haluavat krittisesti analysoida omaa tekemistään hyvin ohjatun älykäs työ kontekstin sisällä ja kehittää omaa arkeaan."

Ville Louko
Sales Consultant, Partner
Sellai Oy

"Kokonaisuus sisälsi paljon pureskeltavaa ja uusia näkökulmia jo entuudestaan tuttuihin asioihin, mutta myös paljon uutta. Erityisesti sain apua tiedollisten asioiden viemiseen konkretiaan mm. eri työkalujen avulla. Myös vertaiskeskustelut antoivat paljon."

Tiina Panula
Career Consultant
Kaukinen Consulting Oy


"Ainutlaatuinen elämys kohti viisasta työtä ja läsnäoloa yhdessä."

Toni Ulenius
Software Engineer
UE-Tech

"Erinomainen näköalatasanne tarkastella kriittisesti omia työtapoja vapautuen oman työympäristön kenties kangistuneista ajattelun tavoista. Tapa freesata omaa tietotyöskentelyä, muistuttaa itseä siitä mikä on tärkeää ja tehdä työnteon tiedosta arjen taitoja."

Antti Poikolainen
Talent Acquisition Partner
Yousician


Näin hyödytte yksilöinä

flow-kirja-checkmark
Aikaansaanti - Työt pysyvät jatkossa paremmin kasassa ja saatte haluamanne asiat aikaan.
flow-kirja-checkmark
Hyvinvointi - Ette tahattomasti ettekä tietoisesti enää sabotoi omaa hyvinvointianne työskennellessä.
flow-kirja-checkmark
Ajattelumallit - Havainnoitte ja opitte ymmärtämään työtä ohjaavia ajattelumalleja.
flow-kirja-checkmark
Työkalut - Opitte konkreettisia työkaluja ja keinoja viisaampaan työskentelyyn.
flow-kirja-checkmark
Itsetuntemus - Reflektoitte, mitä viisas työ tarkoittaa juuri teille ja miten se ilmenee käytännössä.
flow-kirja-checkmark
Opit käytäntöön - Oman pelikirjan laatimalla saatte vietyä opit arkeen, eivätkä ne jää vain hetken huumaksi.
flow-kirja-checkmark
Yhdessä jakaminen - Pääsette jakamaan ajatuksia ja sparraamaan haasteita toistenne kanssa.
flow-kirja-checkmark
Irtiotto - Saatte virkistävän sekä erittäin hyödyllisen ja mielenkiintoisen irtiottopäivän perustyöstä.

Näin organisaationne hyötyy

flow-kirja-checkmark
Tuottavuus - Investointi päivään maksaa itsensä takaisin jo parissa kuukaudessa (*laskelma)
flow-kirja-checkmark
Työhyvinvointi - Viisaan työskentelyn kautta tarpeeton kuormitus, stressi ja sairauspoissaolot vähenevät.
flow-kirja-checkmark
Osaaminen käyttöön - Pystytte hyödyntämään ammattiosaamistanne paremmin, kun itsensä johtaminen toimii vähemmän sen pullonkaulana.
flow-kirja-checkmark
Luovuus - Olette luovempia ja innovatiivisempia ratkaisuissanne.
flow-kirja-checkmark
Oppiminen - Teillä on jatkossa kykyä ja kaistaa nopeammalle oppimiselle, joka on edellytys kestävälle liiketoiminnalle.
flow-kirja-checkmark
Työn imu ja flow - Koette enemmän työn imua ja flow’ta, jolloin olette motivoituneempia työhönne.
flow-kirja-checkmark
Työn laatu - Tekemisen laatu kohoaa ja virheet vähenevät, kun työskentelette viisaammin.


Laskelma investoinnin takaisinmaksusta
Mikäli osallistujien tuottavuus paranee valmennuspäivän myötä pitkäkestoisesti 2%, niin investointi maksaa itsensä takaisin kolmessa kuukaudessa*. Pelkästään säästetyssä palkassa mitattuna, asiakastyön tai laskutuksen kehityksestä saati hyvinvointivaikutuksista puhumattakaan.

* Laskelma perustuu 3500e kk-palkkaan (+ta-kulut) ja lähivalmennuksen investointiin.

Investointi

Riippuu ryhmäkoosta --> pyydä tarjous.

Hintaan sisältyy

flow-kirja-checkmark
Hyödyllinen ja virkistävä irtiotto työarjesta.
flow-kirja-checkmark
Ajattelumalleja ja viitekehyksiä, joita ette voi saada mistään muualta.
flow-kirja-checkmark
Työkaluja, vinkkejä ja oppeja, joilla viisastaa työarkea.
flow-kirja-checkmark
Antoisia, oivalluttavia ja hauskoja keskusteluja.
flow-kirja-checkmark
Lisämateriaalipankki jatko-opiskeluun.
Varaa päivänne

100% Tyytyväisyystakuu

Olemme varmoja valmennuksien hyödyllisyydestä. Siksi tarjoamme pätevän takuun valmennukselle.

Lupauksemme: Koette valmennuksesta tuntuvaa hyötyä.


Jos ette koe tuntuvaa hyötyä, niin emme laskuta valmennusta.
Takuumaksujen edellytyksenä on avoin palaute ja suora kritiikki koulutuksien kehittämiseksi.
lähetä kysely päivästä

Päivän kantavat sisältökärjet

Suurin este flow'lle ja viisaudelle työssä olemme me itse. Miksi? Työskentelyssämme on liikaa puskemista, piiskaamista ja päättömyyttä, ja liian vähän niiden vastinpareja, eli:

keynote puhuja hyödyt

Rentous

Taitava rentous koostuu sopivasta ponnistelusta, tilasta ja dynamiikasta, ja on edellytys huippusuorituksille.

keynote tasapaino

Rakkaus

Ymmärrys siitä mikä on arvokasta, kyky asettaa rajoja ja (itse)myötätunto muodostavat suhtautumisen työhön.

keynote aivot

Reflektio

Pysähtymisen ja kuuntelun kautta kokonaiskuvan luonti luo pohjan viisaalle työlle ja sen kehittämiselle.

Valmentajana

Päivän päävalmentajana toimii flow-tilan ja viisaan työn asiantuntija Jussi Venäläinen.

Hän on entinen kiire- ja suorittamisuskovainen, joka on tutkinut ja kokeillut erilaisia tuottavuuden, itsensä johtamisen ja hyvinvoinnin keinoja yli 10 vuoden ajan.

Jussi on ollut puhumassa ja valmentamassa mm.
TEDx
Digia
Ekonomit
MTV Oy
TEK
Herrfors
Helsingin Yliopisto
Tradenomiliitto
WCN
Insinööriliitto
MMA
JCI
Suomen Pankki
NSS
Valuemotive
Vaasan yliopisto Executive Education
SKAL
GHP
Isolta
Adato
Yrittäjät
Henry ry
Eduhouse
Syöpäjärjestöt
Dottir
Helsingin Ekonomit
TSO
Fidelix
Tovari
Luova Työmaa
Integrio
Delsitech
Zeal Sourcing
Medanets
Careeria
Loimu ry
Hyvinkään kaupunki
Kaupunkiliikenne
Luonnonperintösäätiö
Ekokumppanit
Kasve
OAJ
Espoon kaupunki
Omavoima
Vakehyva
Hoya Lens Finland
ELY-keskus
2M-IT
Luontoliitto
Haahtela
Laukaa
Biotronik
Fitpit
Enersense

Kenelle valmennus sopii?

Valmennus on teille, jos:

flow-kirja-checkmark
Olette valmiita kehittämään työtapojanne ja tekemään töitä niiden kehittämiseksi.
flow-kirja-checkmark
Olette halukkaita keskustelemaan teemoista, jakamaan ajatuksianne ja kuuntelemaan muita. Teidän ei kuitenkaan tarvitse paljastaa mitään "pakotettuna".
flow-kirja-checkmark
Tiedostatte, että viisaaseen työhön ei ole patenttiratkaisuja ja ette vain odota meidän ratkaisevan kaikkia haasteitanne. Toki pyrimme auttamaan niissä parhaamme mukaan.
flow-kirja-checkmark
Olette valmiita pyhittämään päivän tälle teemalle.
koulutuksessa opit

Missä ja milloin?

Päivät kestävät noin 8 tuntia, esimerkiksi klo 8:30-16:30.

Yksi optio lähivalmennusten paikaksi on Mothership of Work Helsingin keskustassa (Pieni Roobertinkatu 9). Tällöin ryhmäkoko on rajattu 8 henkilöön. Valmennus voidaan toteuttaa myös yrityksen omissa tiloissa, joskin paikanvaihto auttaa irtoamaan normaalista työarjesta.

Etävalmennukset tapahtuvat Zoomissa tai muulla verkkoalustalla.

Varaa paikkasi

Tilaa Viisaan työn viikkokirjeemme - saat Viisaan työn oppaan

Tässä 16-sivuisessa oppaassa käsitellään itsensä johtamisen ajattelumalleja sekä avataan kattavasti viisaan työn ydintekijät rentous, rakkaus ja reflektio - konkreettisten vinkkien kera.

Saat oppaan sähköpostiisi alta. Liityt samalla Viisaan työn kirjeen tilaajaksi. Kirjeessä on viikottain vinkkejä, työkaluja ja näkökulmia joilla voit työskennellä viisaammin, virtaavammin ja valmentavammin.

Kiitos! Mahtavaa että haluat viisastaa työtäsi. Voit siirtyä lukemaan ja lataamaan oppaan tästä linkistä.
Jokin meni nyt päin honkia. Voiko olla, että olet jo kyseisellä listalla? Joka tapauksessa, voit siirtyä lukemaan ja lataamaan oppaan tästä.
flow-kirja - jussi venäläinen - flow akatemia

Usein kysyttyä - Yleistä

Onko päivästä saatavilla lyhyempää versiota?
 • Ei. Päivä on pienin riittävä annos, jotta teemaan voidaan aidosti ja vaikuttavasti syventyä, etenkin kun mukana on paljon reflektioita ja keskusteluja.
Tehdäänkö päivässä töitä käytännössä?
 • Päivässä kyllä työskennellään esitettyjen teemojen parissa, mutta päivässä ei tehdä omia töitä, sillä se vaatisi pidemmän toteutuksen.
Voiko päivän jakaa kahteen osaan?
 • Päivä on suositus pitää yhtenä kokonaisuutena, koska se auttaa irroittautumaan kunnolla työarjesta ja laatimaan pelikirjaa yhtenäisenä kokonaisuutena. Kahteen osaan jako on kuitenkin tarvittaessa mahdollista lisäinvestoinnilla.
Miten lähi- ja etävalmennus eroavat?
 • Suurin ero liittyy vuorovaikutukseen ja yksilöllisyyteen. Lähitoteutuksessa vuorovaikutus on välittömämpää ja voimme käsitellä asioita yksilöllisemmin.
Meidän on vaikea irroittautua töistä kokonaiseksi päiväksi ja tarvitsisi tarkistaa viestimiä?
 • Mikäli työnne sitä vaatii, päivässä on mahdollista ottaa viestintätaukoja. Suosittelemme kuitenkin lähtökohtaisesti pyhittämään koko päivän niin paljon töistä irtiotolle kuin mahdollista, koska se tukee pysähtymistä reflektointiin. Tästä syystä emme lähtökohtaisesti pidä yhteisiä taukoja työviestinnälle, jotta fokus työn reflektiosta ei lipsu työviestimien jatkuvampaan selailuun.
Onko tähän mahdollista osallistua yksilöinä?

Usein kysyttyä - Hinnoittelu ja laskutus

Mitkä ovat peruutusehdot?
 • Kokonaisuuden voi perua 30 päivää ennen toteutusajankohtaa. Tämän jälkeen veloitamme 50% loppusummasta.
 • Peruuttamatta jätetty kokonaisuus veloitetaan kokonaan.
Milloin valmennus laskutetaan?
 • Lähetämme laskun maksuehdolla netto 7vrk, kun valmennus on toteutunut.

Haluatko aloittaa työnne viisastamisen?

keynote aivot

1. Lähetä kysely alta

keynote tasapaino

2. Käykää päivässä viisastumassa

keynote puhuja hyödyt

3. Työskennelkää viisaasti ja virtaavasti

Lähetä kysely

Mahtavaa, ilmoittautuminen tuli perille.
Syvä ja nöyrä kiitos luottamuksesta!

Ilmoittautumisesta ei tule erillistä sähköpostivahvistusta, olemme sinuun yhteydessä infojen kera lähempänä valmennusta!
Huups... Nyt meni jokin pieleen.

Palveluksessasi

Jussi Venäläinen
Flow-tilan asiantuntija

040 739 1848
jussi ät flow-akatemia.fi