Viisaus on (työ)elämän supervoima

Viisaan työn päivässä autamme tiimiäsi viilaamaan itsensä johtamisen viisaaksi ja valmentavaksi.

Varaa päivänne viisastumiselle

Onko työntekonne kiireistä, pirstaleista ja stressaavaa?

Haluaisitteko muuttaa sen viisaaksi ja virtaavaksi?

Virtauksen kokemus on täyttymyksellisintä, mitä työ voi tarjota. Välittömässä hetkessä sitä voi kutsua flow-tilaksi, pidemmällä aikavälillä työn imuksi. Jokaisen työssä esiintyy kuitenkin haasteita, joista syntyy kitkaa jopa kroonistumiseen saakka. Selvitysten mukaan vain 5% työajasta vietetään flow'ssa ja vain alle 3 tuntia työpäivästä käytetään oikeasti tuottavaan työhön.

Ylimääräistä kitkaa on kuitenkin mahdollista vähentää monin keinoin. Tärkein väylä kitkan hiomiseen on viisas työskentely. Avain viisaaseen työhön kompleksisessa toimintaympäristössä taas on valmentava itsensä johtaminen. Me voimme auttaa näissä, jos vain olette valmiita pysähtymään hetkeksi tutkimusmatkalle tämän teeman äärelle.

Viisauden ja virtauksen esteet ilmenevät eri tavoin jokaisen työssä, joten emme lähesty teemaa avaimet käteen -pakettiratkaisuna. Autamme teitä reflektoimaan työnne keskeisiä haasteita ja ratkaisemaan niitä kestävästi. Viisaan työn päivän jälkeen teillä on kullakin on kattava työkalupakki, jonka avulla luotte työstänne viisaampaa ja virtaavampaa.

Lähetä kysely päivästä (etä tai live)
flow-kirja quote
Erinomainen näköalatasanne tarkastella kriittisesti omia työtapoja vapautuen oman työympäristön kenties kangistuneista ajattelun tavoista.
Antti Poikolainen

Mikä Viisaan työn päivä?

 • Valmennuspäivä tiimillesi livenä tai etänä.
 • Suosituskoko ryhmälle 6-10 henkilöä.
 • Investointi 2770 euroa.

Valmennuksessa pääsette syventymään viisaan työn kannalta keskeisiin taitoihin ja ajattelumalleihin. Lähestymme teemaa ymmärryksellämme flow-teoriasta, kehosta, mielestä ja työn muotoilusta. Esitämme olennaisia kysymyksiä ja autamme teitä löytämään omia vastauksia työnne viisastamiseen. Tarjoamme myös buffetillisen valmiita työkaluja, josta voitte poimia sopivat omille lautasillenne.

Kyseessä ei ole perinteinen koulutus, vaan monipuolinen työpajojen sarja, jossa ammennatte oppia valmentajilta, kanssaosallistujilta sekä itseltänne. Jotta anti ei rajoittuisi vain yhteen päivään, kokonaisuuteen kuuluu runsaat lisämateriaalit sekä Viisaan työn pelikirja ja optiona 1,5h yksilöcoaching.

Päivän pääkokonaisuudet

keynote puhuja hyödyt

Ajattelumallit

Havainnoitte ja reflektoitte ajattelu- ja käyttäytymismallejanne, jotka mahdollistavat ja estävät viisasta työtä.

keynote tasapaino

Työkalut ja työtavat

Saatte konkreettisia työkaluja viisaaseen työhön, esimerkiksi keskittymiseen, vireystilaan ja työrutiineihin.

keynote aivot

Itsetuntemus

Teette syvää itsereflektiota ja laaditte toimintasuunnitelman siitä, kuinka jalkautatte päivän opit työarkeenne.

Varaa päivänne

Mitä päivässä tehdään?

Keskustelemme, kuuntelemme ja reflektoimme.

Tekemisen keskiössä on ymmärryksen kasvattaminen itsestä ja omasta työskentelystä. Saatte tähän erilaisia ajattelumalleja, peilipintoja, näkökulmia ja työkaluja.

Työskentelytapoja ovat miniluennot, itsereflektio, pari- ja ryhmädialogit, oman Viisaan työn pelikirjan rakentaminen sekä yksilöcoaching jälkikäteen.

Esimerkkiaikataulu päivästä

08:30 Saapuminen, tutustuminen ja intro päivään
09:30 Valmentavat ajattelumallit
12:00 Lounas
13:00 Viisaat työkalut ja -tavat
15:30 Toimintasuunnitelma arkeen
16:30 ---> Afterwork halukkaille

Lähetä kysely päivästä
koulutuksessa opit
flow-kirja quote
Erittäin hyvähenkinen, eheä ja intensiivinen valmennuspäivä.
Lea Tornberg

Kokemuksia Viisaan työn päivästä


“Hieno mahdollisuus kehittää omaa päävalmentajaa, tunnistaa omia kehityskohteita ja kasvaa ihmisenä."

Antti Suorsa
Toimitusjohtaja, perustaja
Zeal Sourcing Oy


"Lähde Jussin ja muiden kurssilaisten matkaan etsimään flowta! Et usko, miten yllätyt. Kaikki vastaukset löytyvät lopulta sinusta itsestäsi."

Kirsi Marin
Training Services Manager
Kasve Oy


“Tosi hyvä koulutuspäivä niille, jotka haluavat krittisesti analysoida omaa tekemistään hyvin ohjatun älykäs työ kontekstin sisällä ja kehittää omaa arkeaan."

Ville Louko
Sales Consultant, Partner
Sellai Oy


“Tämä kuuluisi kaikkien tietotyöläisten käydä. Kuuluisi kuulua firmojen vuosikelloon syksyn starttiin. Timangista juttua teette."

Joonas Pylvinen
Executive Assistant
GameDev Estonia

"Kokonaisuus sisälsi paljon pureskeltavaa ja uusia näkökulmia jo entuudestaan tuttuihin asioihin, mutta myös paljon uutta. Erityisesti sain apua tiedollisten asioiden viemiseen konkretiaan mm. eri työkalujen avulla. Myös vertaiskeskustelut antoivat paljon."

Tiina Panula
Career Consultant
Kaukinen Consulting Oy


"Ainutlaatuinen elämys kohti viisasta työtä ja läsnäoloa yhdessä."

Toni Ulenius
Software Engineer
UE-Tech

"Erinomainen näköalatasanne tarkastella kriittisesti omia työtapoja vapautuen oman työympäristön kenties kangistuneista ajattelun tavoista. Tapa freesata omaa tietotyöskentelyä, muistuttaa itseä siitä mikä on tärkeää ja tehdä työnteon tiedosta arjen taitoja."

Antti Poikolainen
Talent Acquisition Partner
Yousician

"Erittäin hyvähenkinen, eheä ja intensiivinen valmennuspäivä. Jussin ja Laurin viestintätyylit sekä niistä huokunut vahva asiantuntemus olivat luottamuksen ilmapiiriä ja avoimuutta vahvistavia. Koulutuspäivä oli mielekäs polku - matka syvemmälle itseen ja viisaampiin toimintatapoihin rohkaisevilla ja toiveikkuutta vahvistavilla työstämistuokioilla."

Lea Tornberg
Toimitusjohtaja
Coulu Systems Oy

Näin hyödytte yksilöinä

flow-kirja-checkmark
Aikaansaanti - Työt pysyvät jatkossa paremmin kasassa ja saatte haluamanne asiat aikaan.
flow-kirja-checkmark
Hyvinvointi - Ette tahattomasti ettekä tietoisesti enää sabotoi omaa hyvinvointianne työskennellessä.
flow-kirja-checkmark
Ajattelumallit - Havainnoitte ja opitte ymmärtämään työtä ohjaavia ajattelumalleja.
flow-kirja-checkmark
Työkalut - Opitte konkreettisia työkaluja ja keinoja viisaampaan työskentelyyn.
flow-kirja-checkmark
Itsetuntemus - Reflektoitte, mitä viisas työ tarkoittaa juuri teille ja miten se ilmenee käytännössä.
flow-kirja-checkmark
Opit käytäntöön - Oman pelikirjan laatimalla saatte vietyä opit arkeen, eivätkä ne jää vain hetken huumaksi.
flow-kirja-checkmark
Yhdessä jakaminen - Pääsette jakamaan ajatuksia ja sparraamaan haasteita toistenne kanssa.
flow-kirja-checkmark
Irtiotto - Saatte virkistävän sekä erittäin hyödyllisen ja mielenkiintoisen irtiottopäivän perustyöstä.

Näin organisaationne hyötyy

flow-kirja-checkmark
Tuottavuus - Investointi päivään maksaa itsensä takaisin jo parissa kuukaudessa (*laskelma)
flow-kirja-checkmark
Työhyvinvointi - Viisaan työskentelyn kautta tarpeeton kuormitus, stressi ja sairauspoissaolot vähenevät.
flow-kirja-checkmark
Osaaminen käyttöön - Pystytte hyödyntämään ammattiosaamistanne paremmin, kun itsensä johtaminen toimii vähemmän sen pullonkaulana.
flow-kirja-checkmark
Luovuus - Olette luovempia ja innovatiivisempia ratkaisuissanne.
flow-kirja-checkmark
Oppiminen - Teillä on jatkossa kykyä ja kaistaa nopeammalle oppimiselle, joka on edellytys kestävälle liiketoiminnalle.
flow-kirja-checkmark
Työn imu ja flow - Koette enemmän työn imua ja flow’ta, jolloin olette motivoituneempia työhönne.
flow-kirja-checkmark
Työn laatu - Tekemisen laatu kohoaa ja virheet vähenevät, kun työskentelette viisaammin.

100% Tyytyväisyystakuu

Olemme varmoja valmennuksien hyödyllisyydestä. Siksi tarjoamme pätevän takuun valmennukselle.

Lupauksemme: Koette valmennuksesta tuntuvaa hyötyä.


Jos ette koe tuntuvaa hyötyä, niin emme laskuta valmennusta.
Takuumaksujen edellytyksenä on avoin palaute ja suora kritiikki koulutuksien kehittämiseksi.
lähetä kysely päivästä


Laskelma investoinnin takaisinmaksusta
Mikäli osallistujien tuottavuus paranee valmennuspäivän myötä pitkäkestoisesti 2%, niin investointi maksaa itsensä takaisin kolmessa kuukaudessa*. Pelkästään säästetyssä palkassa mitattuna, asiakastyön tai laskutuksen kehityksestä saati hyvinvointivaikutuksista puhumattakaan.

* Laskelma perustuu 3500e kk-palkkaan (+ta-kulut) ja lähivalmennuksen investointiin.

Investointi

Valmennuspäivän investointi on 2970 euroa (+alv 24) max 10hlö ryhmille. Isommat ryhmät tapauskohtaisesti.
Yksilöcoachingit (1,5h) jälkikäteen ovat 97 euroa / hlö (+alv 24).

Suosituskoko ryhmälle on max 10 henkilöä, jotta valmennuksessa on hyvin tilaa vuorovaikutukselle, koska suuri osa päivän annista tulee nimenomaan keskusteluista.

Hintaan sisältyy

flow-kirja-checkmark
Hyödyllinen ja virkistävä irtiotto työarjesta.
flow-kirja-checkmark
Ajattelumalleja ja viitekehyksiä, joita ette voi saada mistään muualta.
flow-kirja-checkmark
Työkaluja, vinkkejä ja oppeja, joilla viisastaa työarkea.
flow-kirja-checkmark
Antoisia, oivalluttavia ja hauskoja keskusteluja.
flow-kirja-checkmark
Lisämateriaalipankki jatko-opiskeluun.
flow-kirja-checkmark
Flow-tila -kirja signeerauksella ja omistuskirjoituksella.
Varaa päivänne

Päivän kantavat sisältökärjet

Suurin este flow'lle ja viisaudelle työssä olemme me itse. Miksi? Työskentelyssämme on liikaa puskemista, piiskaamista ja päättömyyttä, ja liian vähän niiden vastinpareja, eli:

keynote puhuja hyödyt

Rentous

Taitava rentous koostuu sopivasta ponnistelusta, tilasta ja dynamiikasta, ja on edellytys huippusuorituksille.

keynote tasapaino

Rakkaus

Ymmärrys siitä mikä on arvokasta, kyky asettaa rajoja ja (itse)myötätunto muodostavat suhtautumisen työhön.

keynote aivot

Reflektio

Pysähtymisen ja kuuntelun kautta kokonaiskuvan luonti luo pohjan viisaalle toiminnalle.

Valmentajien esittely

Päivän päävalmentajana toimii flow-tilan ja viisaan työn asiantuntija Jussi Venäläinen. Hän on entinen kiire- ja suorittamisuskovainen, joka on tutkinut ja kokeillut erilaisia tuottavuuden, itsensä johtamisen ja hyvinvoinnin keinoja yli 10 vuoden ajan. Onpa Jussia kutsuttu jopa Suomen rautaisimmaksi asiantuntijaksi yksilötason viisaan työn saralla.

Päivän apuvalmentajana ja coaching-sessioiden vetäjänä toimii oppimisen asiantuntija Lauri Häggman. Hänen missionsa on auttaa ihmisiä elämään viisaammin tukemalla kirkkaan, luovan ja kokonaisvaltaisen ajattelun ja itsetuntemuksen kehittymistä. Lue Laurin valmentamisotteesta coaching-sivultamme.

Ymmärrämme omien ja valmennettavien kokemusten kautta kuinka turhauttavaa on mikäli työt ovat pirstaleista, reaktiivista säntäilyä päivästä toiseen, töitä ei saa tehtyä sillä laadulla kuin haluaisi, oma potentiaalinen ihannetyökin maistuu puulta ja hallinnan tunne on kadoksissa. Haluamme auttaa ihmisiä saamaan taitava ote työstä, tekemään työnsä laadulla ja hyvinvoinnista tinkimättä sekä olemaan kykeneviä luovuuteen ja oppimiseen.

Olemme olleet puhumassa ja valmentamassa mm.
TEDx
Abloy
Herrfors
Helsingin Ekonomit
TEK
Tradenomiliitto
MMA
WCN
Insinööriliitto
Northbound
TSO
JCI
Valuemotive
NSS
Tieto
SKAL
GHP
Ekonomit
Isolta
Adato
Yrittäjät
Eduhouse
Syöpäjärjestöt
Dottir
Valmennustemme palautekeskiarvot 2022 (asteikko 0-10)

72

NPS

8,8/10

Hyödyllisyys

9,2/10

Valmentaja

9,1/10

Kokonaisarvosana

Kenelle valmennus sopii?

Valmennus on teille, jos:

flow-kirja-checkmark
Olette valmiita kehittämään työtapojanne ja tekemään töitä niiden kehittämiseksi.
flow-kirja-checkmark
Olette halukkaita keskustelemaan teemoista, jakamaan ajatuksianne ja kuuntelemaan muita. Teidän ei kuitenkaan tarvitse paljastaa mitään "pakotettuna".
flow-kirja-checkmark
Tiedostatte, että viisaaseen työhön ei ole patenttiratkaisuja ja ette vain odota meidän ratkaisevan kaikkia haasteitanne. Toki pyrimme auttamaan niissä parhaamme mukaan.
flow-kirja-checkmark
Olette valmiita pyhittämään päivän tälle teemalle.
koulutuksessa opit

Missä ja milloin?

Päivät kestävät noin 8 tuntia, esimerkiksi klo 8:30-16:30.

Yksi optio lähivalmennusten paikaksi on Mothership of Work Helsingin keskustassa (Pieni Roobertinkatu 9). Tällöin ryhmäkoko on rajattu 8 henkilöön. Valmennus voidaan toteuttaa myös yrityksen omissa tiloissa, joskin paikanvaihto auttaa irtoamaan normaalista työarjesta.

Etävalmennukset tapahtuvat Zoomissa tai muulla verkkoalustalla.

Varaa paikkasi

Usein kysyttyä - Yleistä

Onko päivästä saatavilla lyhyempää versiota?
 • Ei. Päivä on pienin riittävä annos, jotta teemaan voidaan aidosti ja vaikuttavasti syventyä, etenkin kun mukana on paljon reflektioita ja keskusteluja.
Tehdäänkö päivässä töitä käytännössä?
 • Päivässä kyllä työskennellään esitettyjen teemojen parissa, mutta päivässä ei tehdä omia töitä, sillä se vaatisi pidemmän toteutuksen.
Voiko päivän jakaa kahteen osaan?
 • Päivä on suositus pitää yhtenä kokonaisuutena, koska se auttaa irroittautumaan kunnolla työarjesta ja laatimaan pelikirjaa yhtenäisenä kokonaisuutena. Kahteen osaan jako on kuitenkin tarvittaessa mahdollista 270 euron lisäinvestoinnilla.
Miten lähi- ja etävalmennus eroavat?
 • Suurin ero liittyy vuorovaikutukseen ja yksilöllisyyteen. Lähitoteutuksessa vuorovaikutus on välittömämpää ja voimme käsitellä asioita yksilöllisemmin.
Meidän on vaikea irroittautua töistä kokonaiseksi päiväksi ja tarvitsisi tarkistaa viestimiä?
 • Mikäli työnne sitä vaatii, päivässä on mahdollista ottaa viestintätaukoja. Suosittelemme kuitenkin lähtökohtaisesti pyhittämään koko päivän niin paljon töistä irtiotolle kuin mahdollista, koska se tukee pysähtymistä reflektointiin. Tästä syystä emme lähtökohtaisesti pidä yhteisiä taukoja työviestinnälle, jotta fokus työn reflektiosta ei lipsu työviestimien jatkuvampaan selailuun.
Onko tähän mahdollista osallistua yksilöinä?

Usein kysyttyä - Hinnoittelu ja laskutus

Mitkä ovat peruutusehdot?
 • Kokonaisuuden voi perua 30 päivää ennen toteutusajankohtaa. Tämän jälkeen veloitamme 50% loppusummasta.
 • Peruuttamatta jätetty kokonaisuus veloitetaan kokonaan.
Milloin valmennus laskutetaan?
 • Lähetämme laskun maksuehdolla netto 7vrk, kun valmennus on toteutunut.

Haluatko aloittaa työnne viisastamisen?

keynote aivot

1. Lähetä kysely alta

keynote tasapaino

2. Käykää päivässä viisastumassa

keynote puhuja hyödyt

3. Työskennelkää viisaasti ja virtaavasti

Lähetä kysely

Mahtavaa, ilmoittautuminen tuli perille.
Syvä ja nöyrä kiitos luottamuksesta!

Ilmoittautumisesta ei tule erillistä sähköpostivahvistusta, olemme sinuun yhteydessä infojen kera lähempänä valmennusta!
Huups... Nyt meni jokin pieleen.

Palveluksessasi

Jussi Venäläinen
Flow-tilan asiantuntija

040 739 1848
jussi ät flow-akatemia.fi