Chief Flow Officer


Chief flow officer (CFO) on firmasi myötävirrasta vastaava henkilö, flow-valmentaja. Hän sparraa flow'ta ja sen käytännön edellytysten luomista niin yksilöiden kuin organisaation tasolla, jotta tehokkaalle työskentelylle luodaan parhaat edellytykset. Alkuun huomio on enemmän keskittynyt isoon kuvaan ja organisaation toiminnan hiomiseen, jonka jälkeen painopiste siirtyy yksilöiden valmentamiseen ja auttamiseen. Ostopalveluna toimiva flow-valmentaja työskentelee yrityksessä 2-8 tuntia viikossa, tarpeesta ja tilanteesta riippuen.

Palvelu on vielä kehitys- ja pilotointiasteella. Etsimme pilotointiin innokkaita firmoja, jotka haluaisivat testata palvelua pienimuotoisesti, esimerkiksi 1-2 tiimin kohdalla.

Pistä siis ihmeessä viestiä, jos kiinnostus heräsi.

ota yhteyttä
Chief Flow Officer - CFO - palvelu
Suuret yritykset, kuten Microsoft, Patagonia ja Toyota ovat tajunneet, että kyky vaalia flow’ta on johtamisen Graalin malja.