20 oppia neloskaudelta

Lauri Häggman
14.12.2021

Kuuntele ihan tässä vain...

Tai siirry haluamallesi podcast-alustalle

Jakson kuvaus

Tällä kertaa Jussi ja Lauri istahtavivat keskustelemaan podcastin 4. tuotantokauden kovimmista kolahduksista. Kumpikin nostaa kauden jokaisesta jaksosta yhden olennaisen opin ja avaa sen taustalla olevia perusteiluita. Tämä jakso tarjoaa hyvän läpileikkauksen tuotantokauteen, tarjoillen teasereita kuuntelemattomiin jaksoihin ja virkistäen ennestään tuttujen jaksojen olennaisia pointteja.

Jakso Youtubessa: https://youtu.be/o9TiHgNXIxk

Jakson opit

✅ Psykologisen joustavuuden viitekehys tarjoaa erittäin käytännöllisen lähestymistavan virtaavan elämän kannalta olennaisten ydintaitojen ymmärtämiselle ja kehittämiselle.

✅ Psykologinen jäykkyys on lukuisten inhimillisten kärsimystekijöiden ytimessä.

✅ Mielen harjoittamiseen tuli kiinnittää huomioita osana kaikkea harjoittelua ja tekemistä. Mentaaliharjoituksia kun on helppo usein tehdä erillään ns. "laboratorio-olosuhteissa" ilman tosielämän muuttujia ja haasteita.

✅ Pettymyksiä voi oppia käsittelemään rakentavammin 1. Kohtaamalla ne tunnetasolla niin pitkään, kunnes tunteen intensiteetti laskee. 2. Analysoimalla kaikki epäonnistuneeseen suoritukseen vaikuttaneet tekijät sekä 3. Oppimalla ja luomalla suunnitelma siitä, miten jatkossa voisi toimia paremmin.

✅ Viisautta voidaan jakaa praktiseen ja transendenttiseen viisauteen. Praktinen viisaus liittyy käytännönläheiseen viisauteen, transendenttinen itsen ylittävään ja todellisuuden syvemmän luonteen ymmärykseen. Molempia tarvitaan, sillä ilman transendenssia viisaudelta katoaa suurempi kuva ja ilman praktista puolta viisaus jää paperille.

✅ Viisausperinteiden tekstien on ollut tarkoitus johdattaa lukijansa lukija oivalluksen äärelle, usein pohdinnasta seuraavan muuntuneen tietoisuuden tilan kautta. Viisausperinteissä tekstit ja symbolit eivät ole teknisiä kuvauksia ja merkityksellisiä itsessään, vaan merkityksellistä on se, mihin ne johdattavat. Ne ovat luonteeltaan "tavanomaista" tekstiä vuorovaikutuksellisempia, joka vaativat lukijaltaan aktiivista osallistumista.

✅ Internal Family System -malli tarjoaa toimivan tavan hahmottaa minuuden moninaisuutta, eri osien välistä dynamiikkaa sekä ajoittaista ristiriitaisuutta.

✅ Voima, Myötätunto ja Viisaus muodostavat toimivan viitekehyksen johtajan/valmentajan/esihenkilön roolien tarkasteluun. Tämän mallin avulla voi pyrkiä tunnistamaan millaista lähestysmistapaa kulloinenkin tilanne vaatii.

✅ Voima ja myötätunto tarvitsevat viisautta niiden välisenä säätelijänä. Jokaista näistä ulottuvuuksista tarvitaan, sillä jokainen yksinään ja toisista irrallaan johtaa ennen myötä kitkaiseen toimintaan.

✅ Esiintymistyössä huomaavaisuus ja tilannetajuisuus ovat keskeisiä taitoja niin sosiaalisen kanssakäymisen kuin varsinaisen esiintymisen kannalta, jotta esiintyjä kykenee tunnistamaan missä vallitseva tilanne on nyt, mihin se on menossa sekä mitä tällöin olisi parasta tarjoilla seuraavaksi.

✅ Mitä enemmän organisaation arvotuotanto perustuu innovaatioille ja uudistumiselle, sitä hajautetumpia ja itseohjautuvampia sen innovaatioprosessien on oltava.

✅ Sanotaan, että kulttuuri syö strategian aamupalaksi, mutta yhtä lailla rakenne voi syödä kulttuurin, mikäli se on tarpeettoman jäykkää ja keskusjohtoista.

✅ Asiantuntijatyön merkityksen korostuessa työelämässä tulisi siirtyä yhä enemmän osaamisen johtamisesta oppimisen johtamiseen.

✅ Irtiottoja voi jakaa nautintokeskeisiin hedonistisiin ja kasvukeskeisiin eudaimonisiin irtiottoihin. Molemmille on elämässä paikkansa ja irtioton suunnittelu kannattaa tehdä tarkasti sen intention mukaisesti. Hedonistisilla iritotoilla voidaan hakea "nollausta", kun taas eudaimonisilla syvempää muutosta ja perspektiivin vaihdosta.

✅ Mitä enemmän (työ)eläämänsä saa linjattua omien syvien kiinnostuksenkohteidensa ja osaamisalueidensa mukaisesti, sitä virtaavammaksi se muuttuu. Tämä edellyttää ensinnäkin omien voimavarojensa tunnistamista, niiden kultivoimista sekä rohkeutta ottaa muutoksen vaadittavia - usein haastaviakin - askelia. On helppo aliarvioida sitä, kuinka keveältä ja täyttävältä linjassa oleva elämä voi oikeasti tuntua, mikäli sitä ei ole vielä kokenut.

✅ Suurin osa ihmisistä keskittyy työelämässä kehittämään heikkouksiaan, mikä on toki tärkeää, mutta virtauksen kannalta olisi olennaista keskittyä vahvuuksiensa kultivointiin. Eri alojen huipputekijöissä jälkimmäinen korostuu selvästi.

✅ Ohjaavissa ammateissa ei voi toimia tehokkaasti ja vaikuttaa mieleen, ellei aidosti tiedosta miten ihminen ja mieli toimivat. Perus"mekaniikan" ymmärtäminen ihmisen lajityypillisestä käyttäytymisestä on välttämätöntä, mikäli siihen halutaan vaikuttaa positiivisisesti.

✅ Oman hermostonsa ymmärtämiseen ja sen säätelyyn panostaminen on yksi tehokkaimmista tavoista edistää merkittävästi flow'ta ja ylipäänsä hyvinvointia elämässään.

✅ Puutteet hermoston tilan tunnistamisessa ja säätelyssä ajavat helposti "biologiselle tuuliajolle", jolloin esimerkiksi riskit romahduksille kasvavat merkittävästi.

✅ Tilannetajuinen todellisuudesta käsin toimiminen (ideaalien sijaan), kehoyhteyden ylläpito ja epämukavien tuntemusten hyväksyminen olivat läpi kauden leikkaavia teemoja.

Jaa tämä podcast muidenkin
iloksi ja hyödyksi.