close flow

Tilaa Flow-kirje

"Oon tosi valikoiva sen suhteen mitä tilaan, mutta tää teidän uutiskirje on oikeesti tosi hyvää kamaa." - Miika K.

Haluamme auttaa sinua pääsemään flow'hun. Emme spämmää mainoksilla, vaan saat sunnuntaisin kirjeessä tietoa, pohdintoja ja vinkkejä flow'sta työssä, urheilussa, taiteessa ja elämässä. Esimerkki kirjeen sisällöstä löytyy tästä.

Alkumaistiaiseksi saat Flow-oppaan, jossa on 10 keinoa päästä flow-tilaan työssä.

Asta Raami - Intuitio ja flow

Lauri Häggman
12.5.2020

Kuuntele ihan tässä vain...

Tai siirry haluamallesi podcast-alustalle

Jakson kuvaus

Taiteen tohtori, tutkija ja tietokirjailija Asta Raami saapui etäyhteyden päähän keskustelemaan intuitiosta. Keskustelun aikana avataan mitä intuitiolla tarkoitetaan, mitä se ei ole, millaisia mahdollisuuksia intuition hyödyntäminen tarjoaa sekä tapoja kasvattaa omia valmiuksiaan kuunnella sen ääntä. Keskeisiä teemoja ovat ongelmanratkaisu, visionääriys, intuition ja päättelyn erojen ymmärtäminen sekä niiden välisen yhteispelin parantaminen.

Show notes

[02:41] Milloin olit viimeksi flow'ssa?

[06:00] Kuinka päädyit intuition pariin?

[16:00] Mitä intuitio on ja ei ole?

[27:15] Mitä "hyötyä" intuitiosta on ja miten se eroaa päättelystä?

[36:00] Havainnoinnista ja näkemisen tärkeydestä

[44:45] Mistä taidoista älykäs intuitio koostuu?

[52:00] Tuntemuksen ja tunteen eroista

[60:04] Kuinka päästään ulos boksista?

[72:20] Ensin tutkimus, sitten epäily

[82:20] Ylianalysointi vähentää intuition tarkkuutta

[85:00] Intuition ja flow'n suhde

[97:00] Loppuwräpit

Jakson oppeja

Intuition kolme muotoa:

1) Vaistopohjainen intuitio (sisäinen apina)

2) Asiantuntijaintuitio (kokemus- ja tietopohjainen)

3) Superintuitio (edeltävät ylittävä, esimerkkeinä huippukeksijät ja taiteilijat)

  • Intuition valjastamisessa ei ole tarkoitus poissulkea kumpaakaan ajattelun tapaa, vaan kehittää intuition ja päättelyn yhteistyötä
  • Intuitio ei vedä eikä työnnä. Siihen ei liity voimakas tunne, kiihko, ihastus tai mielikuvitus.
  • Intuition kuuntelu vaatii kehotuntemusta, tunnetaitoja, itsetuntemusta sekä uskallusta mennä mukavuuden ja kontrollin toiselle puolelle.
  • Intuitio käsittelee laajoja kokonaisuuksia nopeasti valtavalla prosessointiteholla. Päättelyn kaista on kapeampi ja se tarkastelee asioita hitaammin ja yksityiskohtaisemmin.
  • Siinä missä arkinen ajattelija etsii ratkaisua ongelmaan ulkopuolelta, visionääri katsoo sisäänpäin pyrkien ratkaisemaan sen, mikä estää näkemästä ratkaisua

Jakson linkit

Astan kirjat:

Älykäs Intuitio

Intuitio3

Henkilöt:

Nikola Tesla

Leonardo Da Vinci

Larisa Shavinina

Nobelisti Barbara McClintock

Jaa tämä podcast muidenkin
iloksi ja hyödyksi.