Camilla Tuominen - Flow ja tunteiden johtaminen

4.5.2021

Kuuntele ihan tässä vain...

Tai siirry haluamallesi podcast-alustalle

Jakson kuvaus

Vieraana kirjailija, puhuja ja tunnekouluttaja Camilla Tuominen. Aiheina mm. flow ja luovuus, tunteet ja niiden johtaminen, sekä tunteet työelämässä. Camilla kertoi myös aiemmasta työhistoriastaan, mikä sai lähtemään startup-yrittäjäksi ja miten negatiivisistakin tunteista voi ammentaa energiaa.

Show notes

[00:00] Jakson avaus

[02:00] Camillan ajanhallinta ja päivien muotoilu

[08:20] Hallinnan tunteen ja flow'n merkitys

[14:05] Camillan elämänpolku

[22:00] Mikä sai lähtemään nykyiselle polulle

[35:00] Negatiivisten tunteiden hyödyntäminen

[40:45] Tunteet, kasvu ja oppiminen

[52:05] Tunteet ja älykkyys

[54:50] Tunteet ja työelämä

[64:05] Tunteiden johtaminen

[80:50] Tunnetaidot ja tulevaisuuden työelämä

Jakson linkit

Camillan kotisivut

Brené Brownin TED Talk

Jälkilöylyt

Jakson opit

✔Vaikkei tunteita voi hallita, voi niihin kuitenkin vaikuttaa ja niiden johtamisessa kehittyä.

✔Ikävät tunteet ei oikeuta ikävään toimintaan.

✔Tunteita voi kuvata datapisteinä, jotka antaa tietoa itsestä.

✔Usein tuntuu, että todellisuutta värjää vain yksi tunne kerrallaan. Kuitenkin useimmiten mielenmaiseman väri muodostuu monista eri tunteista.

✔On tieteellisesti todistettu, että tunnetaitojen ytimessä on kyky tunnistaa ja nimetä mahdollisimman paljon eri tunteita.

✔Tunnetaitoja voi lähteä harjoittamaan tunnistamalla ja nimeämällä eri tunteita.

✔Tunnetaidot on yksi viisauden elementti.

✔Terveellä ihmisellä on rikas tunnemaailma ja tunteista välittyvän tiedon huomaaminen voi tuoda merkittäviä oivalluksia.

✔Pelko, turhautuminen ja muut negatiiviset tunteet tuntuu useimmiten hyvinkin ikäviltä. Samalla niissä usein piilee myös paljon energiaa, jonka tietoinen hyödyntäminen on mahdollista.

✔Tunteiden johtaminen rakentuu tunteiden ymmärryksen päälle. Ymmärryksen kautta avautuu esimerkiksi mielialaan positiivisesti vaikuttamisen mahdollisuus.

✔Haavoittuvuus on yksi luovuuden edellytyksistä.

✔Itsetuntemus on tärkeä elementti turvallisuuden ja hallinnan tunteiden luomisessa, koska on tärkeää tunnistaa mitkä tekijät näitä tuottaa.

✔On hyvä pyrkiä vaikuttamaan niihin tekijöihin mitkä luo itselle turvallisuuden ja hallinnan tunnetta. Tämä tukee runsaasti suuremmassa kuvassa onnistumista.

✔Useinkaan ei ole hyvä toimia pelkästään järjen, tai pelkästään tunteiden perusteella. Ääripäistä toimimisesta seuraa usein tarpeetonta kitkaa.

✔Liiallista älykkyyden käyttämistä ajattelussa voisi verrata fyysisessä toiminnassa liialliseen voimankäyttöön. Usein kuitenkin viisas toiminta synnyttää paljon parempia tuloksia, joita fyysisessä toiminnassa voi verrata parempaan ja rennompaan tekniikkaan.

✔Teknologian avulla voidaan automatisoida etenkin suoraa loogisuutta vaativat työt, joten ihmisille jää enemmän luovuutta ja vuorovaikutusta edellyttäviä tehtäviä.

Jaa tämä podcast muidenkin
iloksi ja hyödyksi.