close flow

Tilaa Flow-kirje

"Oon tosi valikoiva sen suhteen mitä tilaan, mutta tää teidän uutiskirje on oikeesti tosi hyvää kamaa." - Miika K.

Haluamme auttaa sinua pääsemään flow'hun. Emme spämmää mainoksilla, vaan saat sunnuntaisin kirjeessä tietoa, pohdintoja ja vinkkejä flow'sta työssä, urheilussa, taiteessa ja elämässä. Esimerkki kirjeen sisällöstä löytyy tästä.

Alkumaistiaiseksi saat Flow-oppaan, jossa on 10 keinoa päästä flow-tilaan työssä.

Dan Soback - Mitä on valmentava johtajuus?

Lauri Häggman
2.11.2021

Kuuntele ihan tässä vain...

Tai siirry haluamallesi podcast-alustalle

Jakson kuvaus

Dan Soback: Valmentava johtajuus, opas voiman, viisauden ja myötätunnon herättämiseen

Tällä kertaa studioon kanssamme istahti yksi Suomen kokeneimmista johtajuuden ja valmentamisen kouluttajista, Dan Soback. Tämän monipuolisen ja syvälle sukeltavan keskustelun aikana pohdittiin mm. mitä ovat valmentavan johtamisen käytännölliset peruspilarit, miksi ympäristön ymmärtäminen ja tilannetajuisuus ovat välttämättömiä oikeanlaisen johtamistyylin löytämisen kannalta, miten erilaiset tiedostamattomat odotusarvot luovat kitkaa sekä mihin suuntaan meidän olisi kehityttävä vastataksemme muuttuvan maailman haasteisiin. Sukellamme loppupuolella myös syvälle todellisuutta mallintaviin triadirakenteisiin ja kieleen, eli tässä podcastissa on toden teolla tarjolla niin kirkasta jäsennystä ja konkretiaa kuin sakeampaakin pohdintaa.

Jakso Youtubessa

Show notes

[02:30] Mitä Dan Soback tekee?

[07:00] Tilannetajun, voiman ja hierarkioiden merkityksestä työelämässä

[19:40] Erilaiset tanssit työyhteisöissä, keskustelukulttuurin ja kohtaamisen merkityksestä

[50:00] Itsensä johtamista

[66:00] Kolme arkkityypillistä johtajuuden suuntaa

[78:00] Siirtymä post-modernismista integraaliseen kehitystasoon.

[90:00] Miten kolme roolia voidaan käytännössä toteuttaa?

[100:00] Triadirakenteista

[122:00] Mihin maailma on menossa?

Jälkilöylyt

Jakson opit

✔ Ennen kun voidaan ymmärtää hyvää johtajuutta, on ensin ymmärrettävä sitä ympäristöä ja tilannetta, jossa johdetaan: Miten työtä tehdään, mikä on arvontuotannon paradigma, mihin suuntaan toimintaympäristö on menossa?

✔ Tilannetajuisuuden merkitys korostuu uuden ajan johtajuudessa valtavasti. Tilanteiden muuttuessa yhä nopeammin sopivien toimintatapojen löytäminen vaatii jatkuvaa ymmärrystä tilanteesta ja sen kehityksestä.

✔ Vanhassa autoritäärisessä mallissa voimankäyttö on ollut pääosin keskitettyä ja yksisuuntaista. Johtaja oli voimankäyttäjä ja työntekijä voimankäytön kohde. Uudenlaisessa johtajuudessa on tarkoituksena kasvattaa ihmisten itsenäisen päätöksenteon ja oman työn johtamisen kapasiteettia. Siirtymässä jaetumpaan johtajuuteen ja voimankäyttöön energia pääsee virtaamaan vapaammin jatkuvan keskusjohtoisuuden sijaan.

✔ Länsimaat elämät tällä hetkellä ikään kuin kahden maailman rajapinnassa, jotka tanssivat kuin eri tansseja.  Lukuisat käytännön ongelmat syntyvätkin siitä, kun kaksi tahoa tanssii eri tanssia tietämättä toisen odotusarvoista. Näin ollen on olennaista tulla tietoiseksi ja tehdä näkyväksi eri tahojen odotusarvot sekä pyrkiä löytämään tapoja sovittaa ne yhteen.

✔ Olennainen askel ymmärryksen lisäämiseksi johtajan ja työntekijän välille: Kerro 1-3 keskeistä odotusta minulta?

✔ Ensimmäinen askel valmentavassa johtajuudessa on turvallisen ympäristön luominen, jotta omista toiveista, odotuksista, peloista ja kitkoista uskalletaan olla avoimia.

✔ Johtajana on tärkeää tiedostaa ja kiinnittää huomiota siihen, miten kohtaa muut, mutta aivan yhtä lailla miten kohtaa itsensä.

✔ Perinteiset itsensä kehittämisen paradigmat ovat ohjautuneet vanhanaikaisen voimankäytön filosofian mukaisesti.

✔ Viisauden ytimessä on kokonaisuuden tarkastelu ja pyrkimys harmonian hahmottamiseen eli sopivien mittasuhteiden ja sopusuhtaisuuden huomiointi. Kaikki mukaan, mutta sopivassa määrin. Viisastuessa harmonia löytyy alati hienovaraisemmasta tarkastelusta, jossa

✔ Voimalla johtaminen on omiaan aktivoimaan taistele/pakene -järjestelmää, mikä on varma tapa pudottaa yhteisö ja sen yksilöt pois flow’sta.

✔ Evolutiivisesti meille kehittyy ensimmäisenä voima, sitten myötätunto ja myöhemmin viisaus, jonka tarkoituksena on säädellä voiman ja myötätunnon suhdetta. Liiallisesta voimasta tulee alistavaa ja väkivaltaista, liiallisesta myötätunnosta taas ylisuojelevaa ja siten ajan myötä heikentävää. Liiallisesta pyrkimyksestä viisauteen tulee ylianalyysiä tai todellisesta irtautunutta ”yläpilvessä” leijailua.

✔ Kolme arkityyppistä suuntaa johtajuudessa: ➡Eteenpäin kohti tavoitteita, 🔼ylöspäin kohti isompaa kokonaiskuvaa ja 🔽sisäänpäin kohti syvempää itsetuntemusta. Liiallisuuksissa etenemisen suunta muuttuu ahdistavaksi ja mekaaniseksi suorittamiseksi. Tasapainokseen se tarvitsee sisimmän huomioivaa myötätuntoa ja itsetuntemusta.

✔ Olennaista on tiedostaa, miten eri suunnat näkyvät omassa johtajuudessa: Mikä on luontaista? Ovatko ne tasapainossa keskenään? Painottuuko jokin rooli enemmän kuin toinen?

✔ Postmodernin kehitystason merkkejä on kun puheessa alkaa ilmetä hyvinvointi, autenttisuus, tunteet, armollisuus ja ihmisyys. Tämä on nyt vahvassa nousussa työelämässä.

✔ Kehitystasoihin liittyviä niin yksilölle kuin yhteisölle relevantteja kysymyksiä: 
Moderni: Tavoitteet. Miten minä voin vaikuttaa kokonaisuuteen, miten se vaikuttaa minuun?

Post-moderni: Ihminen. Kuka minä olen osana kokonaisuutta?

Metamoderni/Intergraalinen: Kokonaisuus. Mikä on tämä kokonaisuus, jonka osana olen?

✔ Johtajana on tärkeää kyetä tunnistamaan, minkälaista tukea alainen kaipaa. Esim. Voimakkaan tunteen vallassa oleva kaipaa yleensä empaattista kuuntelijaa ja tulla kohdatuksi. Hahmottamisessa ja selkeyden luomisessa taas kaivataan ajattelukumppania. Konkreettisten ongelmien ratkaisussa vuorostaan personal traineria.

✔ Todellisuutta voidaan hahmottaa erilaisten triadirakenteiden kautta. Voisi sanoa kolmen kulman olevan moninäkökulmaisuuden ns. minimum effective dose.

✔ Kompleksisia johtamisympäristöjä kuvaavat usein virtaavat ja muutoksille alttiit kehityskulut. Tämän vuoksi myös taitavalta johtajalta edellytetään virtaavaa mukautuvuutta.

✔ Yksi keskeinen organisaatioiden haaste on purkaa epäterveitä valtarakenteita, mutta säilyttää välttämättömät koordinoivat rakenteet.

✔ Vahvasti kytkeytyneet ja tehokkaat systeemit ovat myös äärimmäisen alttiita häiriöille. Ongelma yhdessä systeemin osassa voi heijastua nopeasti koko systeemiin ja rampauttaa sen toimintakyvyn.

✔ Kielellinen symbolijärjestelmämme luo perustan sille, millaista ajattelua voimme ylipäänsä toteuttaa.

Jaa tämä podcast muidenkin
iloksi ja hyödyksi.