close flow

Tilaa Flow-kirje

"Oon tosi valikoiva sen suhteen mitä tilaan, mutta tää teidän uutiskirje on oikeesti tosi hyvää kamaa." - Miika K.

Haluamme auttaa sinua pääsemään flow'hun. Emme spämmää mainoksilla, vaan saat sunnuntaisin kirjeessä tietoa, pohdintoja ja vinkkejä flow'sta työssä, urheilussa, taiteessa ja elämässä. Esimerkki kirjeen sisällöstä löytyy tästä.

Alkumaistiaiseksi saat Flow-oppaan, jossa on 10 keinoa päästä flow-tilaan työssä.

Henry Soinnunmaa - Muuntuvan tajunnan flow

Lauri Häggman
29.9.2020

Kuuntele ihan tässä vain...

Tai siirry haluamallesi podcast-alustalle

Jakson kuvaus

Istuimme tällä kertaa alas muusikko, podcastaaja, kirjoittaja ja kulttuuriaktiivi Henry Soinnunmaan kanssa keskustelemaan flow'n ilmentymisestä musiikin eri muodoissa, psykedeeleistä sekä flow'sta yleisemmin elämässä. Keskustelun aikana paneudutaan muun muassa Henryn kokemuksiin täyspäiväisenä katusoittajana, asioiden ja ilmiöiden kehkeytyvään luonteseen, läsnäoloon, psykedeeleihin, muuntuneisiin tietoisuuden tiloihin sekä flow'n mahdollisiin varjo- ja vaarapuoliin. Tarjolla siis tavanomaista leveämpää ja syvempää pohdiskelua mitä mielenkiintoisimmista teemoista.

Henryn Patreon

Ihmisiä, siis eläimiä -podcast

Henryn Instagram

Henryn Facebook

Henryn Twitter

Kotilo

Show notes

[03:00] Mitä Henry Soinnunmaa tekee? Miten päätynyt musiikin pariin?

[18:00] Tekniikan ja teorian merkityksestä

[21:00] Flow musiikissa

[39:00] Millaista on flow katusoittamisessa?

[43:00] Kehkeytymisestä

[51:00] Mitä läsnäolo merkitsee? Miten sitä voi vaalia?

[65:00] Mitä psykedeelit ovat ja millaisia tietoisuuden tiloja ne tuottavat?

[81:00] Psykedelisten ja flow-tilojen eroista

[103:00] Flow elämässä

[110:00] Flow ihmissuhteissa

[120:00] Flow'n varjopuolista sekä eettiisen ja kriittisen näkökulman tarpeellisuudesta

[143:00] Loppuwräpit

Jaksossa mainittua

Henkilöt:

Sakke Aalto / Keko Salata

Allan Holdsworth

Timo Honkela

William James

Stanislav Grof

John Vervaeke

Jocko Willink

Jonthan Haidt

Jamie Wheal

Bändit:

Metallica

Nirvana

Faith No More

Meshuggah

Gojira

Jakson oppeja

✔ Liika rutinoituminen saa flow’n katoamaan.

✔ Musikaalinen ilmaisu on tasapainoilua tekniikan ja teorian harjoittamisen sekä kokeilun välillä. Teoria ja tekniikka  mahdollistavat ilmaisua ja kokeilu eli ns. perse edellä puuhun meneminen taas laajentaa ilmaisun ulottuvuuksia tavanomaisen ulkopuolella.

✔ Katusoittaminen opetti muun muassa vuorovaikutustaitoja, oman tilan ja flow’n suojelua,

✔ Flow’hun putoaminen alkaa analyyttisemmästä tilanteen ja ympäristön huomioimisesta ja ajautuu hiljalleen tekijän ja tehtävän yhteensulautumiseen

✔ Kehkeytyminen on hyvä suomennos emergenssille .Sen keskeinen ominaisuus on lopputuloksen ennustamattomuus. Kehkeytyessä syntyy jotain mikä on enemmän kuin vuorovaikutuksessa olevien osien summa.

✔ Itseä ei voi koskaan oppia tuntemaan kokonaisuudessaan, sillä samalla kun siihen tutustuu, kehkeytyy siitä jotain uutta

✔ Läsnäoloon liittyy siihen, että tietoisuudessaon reaktiivisuudesta irtautunutta ”tilaa vaikuttua ja havainnoida”. Rauhallisella hengityksellä, meditoinnilla ja vain toista kuuntelemalla voidaan tukea tätä kapasiteettia.

✔  Psykedeelit ovat yhdisteitä, jotka tuottavat voimakkaita tajunnantilojen muutoksia, joissa yhdistävänä tekijänä on usein asioiden koetun tärkeysjärjestyksen ja kehystämisen hetkellinen muuttuminen. Aistivääristymät ovat yleisimmin populaarikulttuurissa nostettu, mutta usein ylikorostettu ominaisuus.

✔  Psykedeelien vaikutuksen alaisena joutokäyntiverkoston(eng. Deafult mode network) tavanomainen synkronisaatio vähenee ja eriaivoalueet pääsevät vuorovaikuttamaan enemmän keskenään -> Tottumuksen voima vähenee

✔  Jos halutaan luoda kokonaisvaltainen kartasto todellisuuden luonteesta, sen tulee pitää sisällään myös muuntuneiden ja epätavanomaistentajunnantilojen tutkimus – William James

✔  Holotrooppisilla tiloilla on mahdollisuus sovittaa yksilön sisäisiä ristiriitaisuuksia

✔  Eri tajunnantilojen hyödyllisyys riippuukontekstista

✔  Tehokkaiden työkalujen kanssa eettinen näkökulma ja kriittinen ajattelu ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Jälkilöylyt

Uutuutena aiempaan kauteen verraten Jussin ja Laurin jälkifiilistelyt jaksosta löytyvät podcast-feedistä ja alta:

Jaa tämä podcast muidenkin
iloksi ja hyödyksi.