Juha Hakala - Kohtuus ja omat voimavarat

Lauri Häggman
30.11.2021

Kuuntele ihan tässä vain...

Tai siirry haluamallesi podcast-alustalle

Jakson kuvaus

Tällä kertaa vieraaksemme saapui kasvatustieteilijä, filosofi ja kirjailija Juha Hakala. Podcastin aikana keskustelimme kohtuudesta ja kohtuuttomuudesta sekä niiden takana olevista lukuisista henkilökohtaisista ja kulttuurisista taustatekijöistä. Pohdimme myös, millä tavoin omaa (työ)elämää voisi viisastaa ja tasapainoittaa siten, että toiminta olisi paremmin linjassa omien osaamisalueidemme kanssa sekä kumpuisi tärkeimmistä voimavaroistamme.

Juhan kotisivut

Jakso Youtubessa: https://youtu.be/YMaZ2vqEH84

Show notes

[01:00] Flow'n löytäminen käsillä tekemisestä

[08:00] Juhan polku terveempään työelämään

[25:00] Miten vähentää elämän kuormitusta?

[42:00] Epämukavuusalue ja heikkouksien kehittäminen

[48:00] Mikä merkitys on kohtuudella?

[87:00] Perfektionismista

Jälkilöylyt

Jakson opit

✅Yksi nykymaailman työelämässä esiintyvistä ongelmista on palkitsevien kokemusten vähyys. Erityisesti tämä näkyy vahvasti byrokratiaa vaativilla sekä toiminnan välittömästä tuloksista irtautuneilla alueilla (esim. monen alan tietotyöläisillä). Tämän vastapainoksi olisikin hyvä tuoda elämäänsä esimerkiksi konkreettista ja luovaa käsillä tekemistä.

✅ Meidän on itse löydettävä omista voimavaroistamme kumpuavia ratkaisuja terveemmän ja viisaamman (työ)elämän puolesta. Vaikka laajempaan muutokseen tarvitaan yhteiskuntatason muutoksia, ei niitä yksilönä kannata jäädä odottamaan.

✅ Yhteyttä voimavaroihinsa ja ydinosaamisalueisiinsa kannattaa vahvistaa säännöllisesti. Erityisen tärkeää tämä on silloin, jos ne eivät ole täysin kirkkaana tietoisuudessa. Kirjoittaminen on tähän yksi hyvä työkalu.

✅ Mitä enemmän (työ)elämänsä saa linjattua omien vahvuusalueidensa mukaan, sitä vaivattomammaksi, merkityksellisemmäksi ja myös tehokkaammaksi toiminta muuttuu.

✅ Löytämällä tasapainoisemman suhteen työelämään, saattaa tämä tuoda takaisin niitä värejä, jotka pääsevät ylikuormituksen seurauksena katoamaan.

✅ Pahoinvoinnista ei voi yksin syyttää työelämää, sillä monilla sama suorittamisen mentaliteetti kannetaan aivan yhtä taitavasti arkeenkin

✅ Sopiva suunnittelu voi vähentää kuormitusta, mutta liiallinen suunnittelu ja siihen takertuminen voi tehdä asioista poikkeuksellisen kuormittavaksi. Tämä korostuu kompleksisissa ympäristöissä, joissa toimintaa on poikkeuksellisen vaikeaa ennustaa.

✅ Tutkimuksen mukaan työelämässä n. 70% ihmisistä pyrkii kehittämään omia heikkouksiaan ja toimimaan epämukavuusalueellaan. Tutkimustulokset puoltavat kuitenkin yhä enemmän, että vahvuuksiin ja mukavuusalueeseen keskityyminen voisi tuottaa parempaa tulosta niin laadussa kuin määrässä.

✅ Jatkuva vertailu ja yli-idealistiset odotukset ruokkivat kroonista tyytymättömyyttä ja siten kohtuuttomuutta kaikilla elämän osa-alueilla

✅ Suhteellisuudentajun katoaminen johtaa helposti kohtuuttomaan toimintaan. Suhteellisuudentaju kadotetaan joko liian kapea-alaisella fokuksella tai ideaaleihin jumahtamisen myötä.

✅ Perfektionismi kertoo usein vinoutuneista (tai jopa olemattomista) prioriteeteista, mikä johtaa helposti ylisuorittamiseen ja siihen, että tärkeät asiat jäävät lopulta resurssien puutteen vuoksi tekemättä.

✅ Liiallisen kunnianhimon vaikutukset eivät heijastu vain itseen, vaan yhtälailla myös lähipiiriin. Nämä "behind-the-scenes" -tarinat jäävät usein vähemmälle huomiolle suuren kunnianhimon ajamissa menestystarinoissa.

Jaa tämä podcast muidenkin
iloksi ja hyödyksi.