Kuinka edistää syvää työtä etätöissä?

Lauri Häggman
23.2.2021

Kuuntele ihan tässä vain...

Tai siirry haluamallesi podcast-alustalle

Jakson kuvaus

Tällä kertaa Jussi ja Lauri keskustelevat syvän työn merkityksestä, edellytyksistä ja tavoista edistää sitä. Jakson alussa määritellään tarkemmin mitä syvällä työllä tarkoitetaan, miksi siitä tulisi huolehtia sekä miten syvä työ liittyy flow'hun. Tämän jälkeen Jussi ja Lauri jakavat oppejaan siitä, miten ovat itse luoneet puitteita syvemmälle työskentelylle sekä millaisia haasteita matkalla on tullut vastaan.

Show notes

Cal Newport: Deep work

Double diamond -malli

Pomodoro-tekniikka

Ando Momofuku ja pikanuudelien keksiminen

[00:50] Mitä on syvä työ?

[03:53] Mikä on syvän työn merkitys?

[23:00] Flow'n ja syvän työn suhde. Konkreettisia syvän työn keinoja.

[46:41] Jussin paletti

Jakson oppeja

✔ Syvä työ on luonteeltaan häiriötöntä ja syvästi laatuun keskittynyttä työskentelyä. Sen aikana valtaosa kognitiivisesta kapasiteetista on käytössä, se luo uutta arvoa, kehittää taitoja ja sitä on vaikeaa korvata. Vastakohtana pintatyössä ei käytetä koko kognitiivista kapasiteettia, se ei juurikaan luo uutta arvoa, ei kehitä taitoja ja on helposti korvattavissa.

✔ Syvän työn merkitys näkyy instrumentaalisesti usein sekä laadullisesti että määrällisesti parempana tekemisenä. Se myös tuntuu merkityksellisemmältä ja ennen kaikkea terveemmältä tavalta työskennellä.

✔ Syvä työ on nykyään samanaikaisesti aliarvostetumpaa ja arvokkaampaa kuin koskaan.

✔ Panostamalla syvyyteen niin työssä kuin sen ulkopuolellakin on avain rikkaampaan elämään.

✔ Liiallinen pintatyöskentely heikentää kapasiteettia syvään työhön sen hajottaessa keskittymistä sekä orientoidessa nopeaan ja helppoon, siinä missä syvä työ on usein hidasta ja haastavaa.

✔ Pintatyötä voi tehdä lähes milloin vain, syvä työ vaatii suunnittelua ja ajan varaamista.

✔ Olennaista ei ole tehdä ainoastaan syvää työtä, vaan löytää sopiva suhde eri tekemisen tavoille. Nykypäiväisessä työelämässä vaakakuppi kallistuu kuitenkin useimmiten liiallisen pintatyön puolelle.

✔ Syvän työn edellytysten luominen vaatii usein luovuutta nähdä työnsä uudella tavalla, rohkeutta, arvojen kirkastamista sekä kommunikaatiota työyhteisön sisällä.

✔ Flow ja syvä työ kulkevat käsi kädessä. Kun syvällä työlle on luotu hyvät puitteet, se todennäköisesti tuottaa myös jonkin asteista flow’ta. Syvän työn edellytykset ovat käytännössä lähes identtiset flow’n edellytysten kanssa.

Laurin paletti:

✔ Aistillinen minimalismi. Työpöydällä (tai huoneessa) vain välttämättömät ja työskentelyn kannalta olennaiset tavarat. Ylimääräiset ärsykkeet (erityisesti visuaaliset ja ääni) minimoitu niin pitkälle kuin mahdollista.

✔ Viritys: Kylmää ja nestettä. Liikettä. Meditaatio. Tukeva aamupala, jolloin työskentelyä ei tarvitse keskeyttää lounaan ajaksi.

✔ Hahmottelu ennen toimintaa. Ennen työskentelyä selvät raamit sille mitä, miksi, miten ja milloin tekee. Kun huomion kohde on valittu etukäteen, ei sitä tarvitse lähteä kesken työskentelyn arpomaan. Arpomisen hetkiä on tärkeä ennaltaehkäistä, sillä ne ovat riskialttiita hetkiä viemään työstä irrallisille harhapoluille.

✔ Harhautusten ennakointi. Reflektion avulla tunnistetaan toistuvat harhapolut, joiden varalle kehitetään ennakolta toimintatavat. Somen yms. aikatauluttaminen.

✔ Työvaiheen tiedostaminen. Millaista laatua ja määrää kyseinen työvaihe vaatii? Esim. Draftivaiheen kirjoittamisessa keskitytään määrään, eikä vaihdeta kesken kaiken yksittäisten lauseiden hinkkaamiseen.

✔ Olennaisen terävöittäminen ja sille omistautuminen. Eli mikä on juuri nyt olennaista ja kategorisen ei:n sanominen kaikelle muulle.

✔ Tauotus fiilispohjalla. Keskittymisen ja vireystilan kuuntelu ja toiminta hienovaraisenkin signaalin noustessa.

Jussin paletti:

✔ Herätys. Aamutoimet. Kylmä suihku. Vettä. Kehon tsekkaus. Meditaatio ja kiitollisuusharjoitus --> Rento keho ja tyyni mieli

✔ Kirkkaat valot aamun ensimmäisinä tunteina. Brain.fm taustaääniksi syventymisen tukemiseksi. Paasto ja puoli kuppia kahvia + L-teaniinia.

✔ 45min työskentelyä ja 5min taukoa. Stoppi heti kuin kongi kilahtaa, kuulokkeet pysyy korvilla. Mieli pois työstä, mutta tekemisen moodi säilyy.

✔ Työskentely pääosin seisten, jotta kroppa pysyy vetreänä.

✔ Aika, tila ja systeemi: Mikä on paras aika työskennellä ja kyseisen ajan varaaminen. Ulkoisen tilan suhteen häiriöt minimiin ja sisäisen tilan suhteen tyyneyden (ei yli- tai alivireinen) vaaliminen. Systemaattiset työskentelytavat tekemisen ja taukojen suhteen.

✔ Ei 2 minuutin "pikkujuttuen" hoitamista työn lomassa, sillä riski aikaoptimismille ja harhapoluille kasvaa.

Jaa tämä podcast muidenkin
iloksi ja hyödyksi.