close flow

Tilaa Flow-kirje

"Oon tosi valikoiva sen suhteen mitä tilaan, mutta tää teidän uutiskirje on oikeesti tosi hyvää kamaa." - Miika K.

Haluamme auttaa sinua pääsemään flow'hun. Emme spämmää mainoksilla, vaan saat sunnuntaisin kirjeessä tietoa, pohdintoja ja vinkkejä flow'sta työssä, urheilussa, taiteessa ja elämässä. Esimerkki kirjeen sisällöstä löytyy tästä.

Alkumaistiaiseksi saat Flow-oppaan, jossa on 10 keinoa päästä flow-tilaan työssä.

Kuinka parantaa oppimisen flow'ta?

Jussi Venäläinen
23.3.2021

Kuuntele ihan tässä vain...

Tai siirry haluamallesi podcast-alustalle

Jakson kuvaus

Jussi ja Lauri istahtivat alas puhumaan flow’sta ja oppimisesta. Keskustelun aikana pohditaan flow’n vaikutusta oppimiselle, miten flow’n ja oppimisen edellytykset liittyvät toisiinsa ja kuinka tukea omaa oppimistaan erilaisin keinoin.

Show notes

[00:00] Miten Flow ja oppiminen kytkeytyy toisiinsa

[14:50] Flow'n ja oppimisen edellytykset

[36:20] Oppimisen set and setting

[48:30] Oman oppimisen tukeminen

Jakson opit

00:00 --> Miten Flow ja oppiminen kytkeytyvät toisiinsa

✔ Flow edistää oppimista, koska syvemmästä ja keskittyneemmästä tekemisestä syntyy vahvempi muistijälki.

✔ Tieteellisiä tutkimuksia varten keinotekoisesti tuotetun flow'n on todettu yli kaksinkertaistavan oppimisnopeuden

✔ Sisäinen motivaatio on tärkeää, mutta se ei tarkoita sitä, että tekeminen itsessään ois aina kivaa. Etenkin oppiminen vaatii ajoittain voimakastakin ponnistelua. Flow -ja oppimisosaamiseen kuuluu siis tietynlainen metakognitiivinen taito antaa tekemiselle merkitystä näkemällä tekemishetkeä suurempi kuva sille, miksi asiaan kannattaa panostaa.

✔ Oppiminen on pitkän tähtäimen taitotason hienosäätöä - Flow edistää välitöntä oppimista ja oppiminen edistää flow'ta pitkällä tähtäimellä.

✔ Yksilötasolla oppimiseen vaikuttaa oma asenne (fixed/growth -mindset) ja yhteisötasolla kulttuuri

✔ Keskimäärin flow'ta esiintyy eniten muutamana ensimmäisenä kouluvuotena, jonka jälkeen tulee romahdus ja esiintyvyys palautuu korkeimmilleen vasta korkeakoulun kolmannen vuoden aikoihin.

14:50 --> Flow'n edellytykset ja oppiminen

✔ Oppimisen aikana flow-tilan saavuttaminen on haastavaa, koska siinä ollaan yleensä uuden äärellä, ja tekeminen katkeaa herkästi.

✔ Oppimisella ja flow'lla on hyvin samanlaiset edellytykset: taitotasolle sopiva haaste, keskittyminen, palaute ja motivaatio.

✔ Tiedollisessa oppimisessa muistiinpanojen kautta reflektointi on oiva tapa tuottaa palautetta omasta kehityksestä. Samalla reflektointi toimii oppimista tukevana tekijänä ja määrällisesti vähäiselläkin reflektoinnilla voi olla aivan mullistava vaikutus.

36:20 --> Oppimisen Set-and-Setting = oma asenne ja ympäristön ominaisuudet

✔ Omalla asenteella on vaikutus oppimiseen. Mikäli asennoituu ettei tule oppimaan, niin todennäköisesti se on itseänsä toteuttava ennuste.

✔ On tärkeää tiedostaa mitä haluaa oppia ja miksi - sen jälkeen voi siirtyä kysymykseen miten.

✔ Tunnemaaperällä voi mahdollisuuksien mukaan boostata oppimista

✔ Oppimista tukee pyrkimys iloon ja uteliaisuuteen. Jopa tylsyydestä voi tehdä mielenkiintoista.

✔ Suhteuta oppimishaaste ja odotukset oppimiselle kulloisenkin hetken vireystilaan ja keskittymiskykyyn.

✔ Ympäristöön on hyvä vaikuttaa mahdollisuuksien mukaan niin, että se tukisi oppimista mahdollisimman hyvin, eli poistaa häiritsevät tekijät.

✔ Älä häiritse eteenkään sitä aistikanavaa, joka on oleellisin opittavaan asiaan

✔ Työvälineille omat paikat ja niiden pitäminen järjestyksessä on tärkeää, jotta resursseja ei mene viivoittimien ja pensseleiden etsimiseen

48:30 --> Oman oppimisen tukeminen

✔ Oppimista tukee intention kirkastaminen ennen aloitusta: 1) Miksi? 2) Mitä? 3) Miten?

✔ Oman oppimisprosessia voi tehostaa hyödyntämällä mahdollisimman montaa aistikanavaa.

✔ Oppimisessakin kannattaa keskittyä perusasioihin. Hienompi kikkailu voi ajoittain toimia inspiraation lähteenä, mutta lähes kaikki tekeminen pohjautuu perusasioihin.

✔ Oppimisessa kannattaa pilkkoa tavoitteet ja tekeminen pieniin osiin.

✔ Oppimista tukee, että uutta osaamista soveltaa käytännössä.

✔ Oppimisessa on hyvin positoitua aloittelijaksi (beginner’s mind) ja unohtaa ennakkoasenteet.

Jaa tämä podcast muidenkin
iloksi ja hyödyksi.