Leena Pennanen - Hyväksyvän tietoisen läsnäolon flow

Lauri Häggman
30.3.2021

Kuuntele ihan tässä vain...

Tai siirry haluamallesi podcast-alustalle

Jakson kuvaus

Mindfulness-pioneeri Leena Pennanen saapui etästudioon keskustelemaan kanssamme hyväksyvästä tietoisestä läsnäolosta ja sen harjoittamisesta MBSR-menetelmän avulla. Keskustelun aikana pureudutaan tarkemmin muun muassa siihen, miksi hyväksyvyys on niin merkityksellistä tietoisessa läsnäolossa, mikä rooli väljyydellä on vapauden, valinnan ja virtauksen kannalta, miten hyväksyvyys vaikuttaa resilienssiin sekä mistä stressi syntyy ja kuinka sitä voidaan lievittää.

Show notes

Tarjous: Mindfulness CFM®-Peruskoulutus 2021 Helsingissä. Koodilla: Flow (laita kohtaan Lisätietoja) saat yhden koulutuspäivän ilmaiseksi (arvo 134€).

Tarjous: 8 viikon MBSR-kurssi 07.04.-02.06.2021 (live-online). Koodilla: Flow (laita kohtaan Lisätietoja) 100€ alennus kurssista.

Center for Mindfulness Finlandin -kotisivut

Sharon Salzberg

Jon Kabat-Zinn

[03:00] Leenan polku mindfulnessin parissa. Hyväksyvästä tietoisesta läsnäolosta

[08.00] Mitä jos hyväksyvyys otetaan pois?

[12:00] Mindfulness kyvyn luontaisuudesta

[14:00] Mitä hyötyä on harjoitaa mindfulnessia kurssilla?

[22:00] Millainen yhteys mindfulnessilla on flow'hun? Kehoyhtyden merkityksestä.

[32:00] Huumori ja hyväksyvyys

[35:00] Mikä merkitys väljyydellä on kehossa ja mielessä?

[45:00] Mitä stressi on ja kuinka sitä lievitetään?

[55:00] Miten tuoda läsnäoloa arkeen? Myötätuntoharjoituksista.

[63:00] Minkälaisia harjoituksia kuuluu MBSR-kurssiin? Miten ja missä kehitys tapahtuu.

[82:00] Hyväksyvyys ja resilienssi

Jälkilöylyt

Jakson opit

✔ Mindfulness voidaan suomentaa hyväksyväksi tietoiseksi läsnäoloksi. Läsnäolo viittaa keskittymiseen tässä hetkessä, tietoinen tietoisuutta tästä keskittymisestä ja hyväksyvyys sallivaan ja myötätuntoiseen asenteeseen läsnä olevaa kohtaan.

✔ Hyväksyvyys on läsnä olevaa kohtaan ylläpidettävä asenne, joka antaa meille mahdollisuuden toimia toisin. Se on kuin syli, joka kannattelee ja auttaa kohtamaan haastavatkin tilanteet ei-reaktiivisuudesta käsin. Sitä voisi verrata mielen kitkaan vähentäväksi voiteeksi tai sydämen peruskunnoksi.

✔ Hyväksyvyys ei todellakaan ole helppoa, erityisesti elämän hankalissa tilanteissa. Tämän vuoksi sitä kannattaa harjoittaa tietoisesti.

✔ Hyväksyvä tietoinen läsnäolo on mielen kyky, jota voidaan systemaattisesti kehittää esimerkiksi MBSR-menetelmän avulla. Harjoittamalla muodollisesti tämän kyvyn käyttäminen automatisoituu myös arjessa, ja sen kasvaessa arjessa vaikuttaa tämä positiviisesti myös muodollisiin harjoituksiin.

✔ Ryhmän tuki ja ammattitaitoisen ohjaajan mukana olo ovat tärkeitä etuja MBSR-kursseissa vain itsenäisesti tehtävään harjoitteluun verrattuna

✔ Hyväksyvää tietoista läsnäoloa harjoittamalla kehitetään mielen joustavuutta ja "sujuvuutta", jotka taas luovat mahdollisuuksia flow'lle.

✔ MBSR-menetelmää aloitetaan harjoittamalla kehomeditaatiota, joka kehittää interoseptiota eli kehotietoisuutta. Kehotietoisuus on välttämätöntä, jotta voimme esimerkiksi huomata milloin yli- tai aliponnistelemme sekä tämän myötä oppia säätelemään sitä kunkin tilanteen vaatimalla tavalla.

✔ Minuutta voidaan tarkastella Kokemuksellisen minän (experiental self) ja Narratiivinen minä (narrative self) näkökulmista. Kokemuksellinen minä on se mitä koemme ja narratiivinen minä sitä, miten tulkitsemme kokemaamme. Narratiiviseen minään on helppo jäädä jumiin, jos yhteys kokemukselliseen minään ei ole vahvana.

✔ Huumori voi olla tärkeä osa hyväksyntää, mutta sitä voi käyttää myös peittävänä pakokeinona.

✔ Väljyys luo vapautta, vapaus luo valinnan mahdollisuuden ja tämän mukana tulee myös voimaa sekä virtausta. Tämän vuoksi voidaksemme olla vapaita ja kyetä valitsemaan virtaavasti, meillä on oltava väljyyttä kehossa, mielessä ja sydämessä.

✔ Stressin lyhyt määritelmä: Olet tässä ja haluat olla jossain muualla. Mitä kauempana olet, sitä suurempaa on stressi.

✔ Suorituskeskeisyys ja pakonomaisuus on helppo kantaa arjesta myös meditaatioharjoitteluun, vaikka ne ovat lähtökohtaisesti harjoittelun perusidean vastaisia. Monesti harjoittelu alkaa jossain määrin suorituskeskeisesti, mutta ajan myötä nämä asenteet alkavat sulamaan jännityksen asteittain vähentyessä. Aivan kuten jäisten varpaiden sulaminen, tämäkin prosessi voi olla ajoittain kivuliasta.

✔ Myötätunnon ja ystävällisyyden oppiminen ovat inhimillisyyden ytimessä ja niitä oppii parhaiten yhdessä muiden kanssa.

✔ Suoritukseen pyrkimätön meditaatio ei kuitenkaan tarkoita yleistä suorituskyvyn heikkenemistä, vaan jopa päinvastoin kasvattaa suorituskykyä tilanteissa, joissa sitä oikeasti tarvitaan.

✔ Keskittymiskyky syntyy ennen kaikkea harjoittamalla mielen kykyä havaita harhautuminen ja palata siihen, mihin alunperin oli tarkoitus keskittyä.

✔ On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten ”itsensä kehittämisessä” edistystään mittaa. Yksi olennainen näkökulma on: Kuinka ympäristösi kokee sinut? Tämä laajentaa havainnointia oman kuplan ulkopuolelle.

✔ Resilienssiä voi ajatella kuminauhana. Matala resielienssi tarkoittaa löystynyttä kuminauhaa, joka ei ponnahda kunnolla takaisin. Korkea resilienssi tarkoittaa vahvaa kuminauhaa, joka ponnahtaa nopeasti takaisin. Resilienssi on harjoiteltava taito.

✔ Kaikki merkityksellinen tekeminen lähtee olemisen tilasta

Jaa tämä podcast muidenkin
iloksi ja hyödyksi.