Millaisia ovat virtaavan elämän edellytykset?

Lauri Häggman
22.3.2022

Kuuntele ihan tässä vain...

Tai siirry haluamallesi podcast-alustalle

Jakson kuvaus

Tässä jaksossa Lauri pitää monopodin virtaavan elämän edellytyksistä, jotkat syntyvät flow-teorian peilaamisesta laajemmin koko elämään. Jakso antaa hyvän yleiskuvan sekä siitä miltä virtaava elämä voi tuntua, millaisia edellytyksiä sille on viisasta luoda ja millaisia kysymyksiä niiden suhteen tulisi itselleen esittää.

Jakso Youtubessa:

Flow’n kokemus:

V = Vaivattomuus. Kyvyt riittävät vastaamaan elämän haasteisiin ja asiat tuntuvat sujuvan.

I = Itsettömyys. Kokemus on vapaa ylimääräisestä itsen ympärille orientoituneesta huolehtimisesta. Ei ole jatkuvasti itsensä tiellä.

R = Rikas kokemus. Aistillinen kokeminen tuntuu rikkaalta ja täyteläiseltä.

T = Tärkeys. Elämä tuntuu merkitykselliseltä.

A = Ajattomuus. Ajasta ei tarvitse jatkuvasti huolehtia eli sitä ei ole kroonisesti liikaa tai liian vähän. Kalenteri on työkalu eikä mestari.

Flow'n edellytykset:

1. Haasteen ja kyvykkyyden optimaalinen suhde:

 • Ohjaava kysymys: Missä määrin kykyni vastaavat elämän vaatimuksiin?
 • Mitä paremmin haasteet ja kyvyt kohtaavat, sitä vaivattomampaa elämä on
 • Liiallinen haaste ilmenee usein kroonisena ahdistuksen, kuormituksen ja uupumuksen tunteina
 • Liian matala haaste ilmenee usein apatian, merkityksettömyyden ja tylsyyden tunteina.
 • Optimaalisen suhteen löytämiseksi on tärkeää kysyä: Miten voin säätää haastetta? Mitä ja miten kyvykkyyksiä minun tulisi kasvattaa?

2. Kirkas suunta ( ja sen pohjalta johdetut tavoitteet)

 • Ohjaava kysymys: Onko minulle selvää mikä on tärkeää ja mitä kohti olen kulkemassa?
 • Arvoista pohjautuva kirkas suunta asettaa elämää suuntavan ja orientoivan ankkurin
 • Mikäli suunta ei ole kirkas, siitä seuraa todennäköisesti toistuvaa hämennystä tai “ympyrän kulkemista”
 • Suunnan kirkastaminen lähtee kysymyksestä: Mikä minulle on tärkeää ja mitä se tarkoittaa käytännössä?

3. Keskittynyt huomio

 • Ohjaava kysymys: Missä määrin pystyn keskittymään olennaiseen niin arjen tehtävissä kuin laajemmin elämässä?
 • Keskittymisen merkitys syntyy siitä, että resurssit on mahdollista kohdistaa sinne, missä niitä oikeasti tarvitaan
 • Heikosta keskittymisestä syntyy toiminnallista hapuilua, joka on sekä tehotonta että epätyydyttävää
 • Keskittymistä voi vahvistaa kysymällä: Mihin minun tulisi keskittyä paremmin ja miten voisin muotoilla elämääni sekä kykyjäni vastaamaan tähän?

4. Laadukas ja välitön palaute

 • Ohjaava kysymys: Olenko hereillä, avoin ja utelias vastaanottamaan sitä palautetta, jota elämä jatkuvasti antaa?
 • Laadukas ja välitön palaute syntyy halusta ja kyvystä vastaanottaa informaatiota tavalla, joka muuttaa toimintaa. Palaute on välttämätöntä, jotta kykenemme toimimaan eri tilanteessa sopivilla tavoilla.
 • Mitä taitavammin vastaanotamme palautetta, sitä vahvemmin voimme olla yhteydessä todellisuuteen. Tämä pätee myös toisin päin, mitä vähemmän vastaanotamme palautetta, sitä irtaantuneempia olemme todellisuudesta... mikä kohtaa yleensä kompurointiin ennemmin tai myöhemmin.

Jaa tämä podcast muidenkin
iloksi ja hyödyksi.