Miten elää virtaavasti muutoksessa?

Lauri Häggman
14.6.2022

Kuuntele ihan tässä vain...

Tai siirry haluamallesi podcast-alustalle

Jakson kuvaus

Muutos on yksi todellisuuden keskeisimpiä piirteitä, mutta sen kanssa eläminen ei ole aina helppoa. Tässä monopodissa Lauri tarkastelee millaiset suhtautumisen ja toiminnan tavat edistävät psykologista joustavuutta ja siten kyvykkyyttä toimia virtaavasti muutosten keskellä elämäntilanteesta riippumatta.

Jakso Youtubessa: https://youtu.be/iG8eqtZOLss

Jakson opit

✅ Muutos on todellisuuden perustavanlaatuisin ominaisuus ja viisas elämä alkaa sen hyväksymisestä. Virtauksen säilyttäminen muutoksessa edellyttää muutoskykyä eli taitoa havainnoida toimintaympäristön muutokset sekä vastata niihin taitavasti.

✅ Kaikki alkaa kehystämisestä: Se miten kehystämme muutoksen, määrittää sitä miten sitä tulkitsemme ja siten miten sen kohtaamme. Onkin viisasta nähdä jokaisen muutoksen ja siihen mahdollisesti liittyvän menetyksen luovan myös uusia mahdollisuuksia.

✅ Taitamaton kehystäminen, joka on ristiriidassa todellisuuden perusluonteen kanssa, johtaa auttamatta kitkaan ennemmin tai myöhemmin.

✅ Mitä suurempien muutoksien keskellä elää, sitä olennaisempaa on huolehtia hyvinvointinsa perustasta. Siitäkin huolimatta, että juuri tuolloin se voi olla hyvin haastavaa.

✅ Muutosten keskellä hetkellisten pysähtymisten tuominen arjen keskelle on yksi tärkeimpiä kehomieltä vakauttavia ja selonluontia helpottavia tekoja.

✅ Liikkuva ja rento keho mahdollistaa myös avarampaa ja rennompaa ajattelua.

✅ Toimiva prinsiippi viisaaseen päätöksentekoon:

  • Arvon luonti: Mikä on tärkeää?
  • Selon luonti: Mitä tapahtuu? Mitkä muuttujat vaikuttavat toimintaan? Mihin itse voin vaikuttaa? Millaisia mahdollisuuksia on? Mitä ne edellyttävät?
  • Päätöksenteko: Millainen päätös tuo todennäköisesti toivotuimman tuloksen?

✅ Tunnetaitojen ytimessä on kyky tuntea ja kohdata tuntemukset, kuitenkaan lähtemättä tunteiden mukaan.

✅ Tietoisuustaitoja harjoittamalla kehomieleen on mahdollista luoda tyyneyttä ja tilaa, mitkä ovat välttämättömiä viisaan toiminnan kannalta. Vaikka ulkona myrskyäisi, tyyneys sisällä auttaa selviämään.

✅ Keskeisin taito muutoksen keskellä on kyky päästää irti. Erityisen tärkeää tämä on pelon ja toiveiden kohdalla, jotka ovat saman kärsimystä aiheuttavan kolikon kaksi kääntöpuolta.

✅ Utelias suhde todellisuuteen siirtää meidät passiivisesta vastaanottajasta (ja uhrista) aktiiviseksi tutkijaksi, joka kykenee hahmottamaan toimintaympäristön muutokset sekä siten vastaamaan sen vaatimuksiin.

✅ Luottamus kannattaa perustaa omaan suhtautumiseen ja muutoksen kanssa elämiseen liittyvän kyvykkyyden harjoittamiseen, sen sijaan että sitä yrittäisi löytää esimerkiksi ennustettavuudesta.

Jaa tämä podcast muidenkin
iloksi ja hyödyksi.