Mitkä ovat tärkeimmät ajattelumallit flow'lle?

Lauri Häggman
1.3.2022

Kuuntele ihan tässä vain...

Tai siirry haluamallesi podcast-alustalle

Jakson kuvaus

Jussi ja Lauri istahtivat etäyhteyden ääreen keskustelemaan flow'n kannalta tärkeimmistä ajattelumalleista. Jaksossa esitellyt ajattelumallit ovat yksinkertaisia ja helposti kopattavia ohjenuoria, joissa riittää kuitenkin syvennyttävää ja sisäitettävää vuosikausiksi. Niitä tutkimalla ja systemaattisesti toteuttmalla flow on mahdollista löytää jatkuvasti paremmin niin arjen tehtävien mikro- kuin laajemmin elämän makrotasolla.

Jakso Youtubessa:

Show notes

[02:00] Mikä merkitys on mentaalimalleilla?
[06:00] Kirkas suunta / tavoite
[18:00] Pienin riittävä annos / Minimum effective Dose
[38:00] Sovita tila tehtävään / Match state with task
[47:00] Sovita tehtävä tilaan
[51:00] Poistu itsesi tieltä

Jakson opit

 • Mentaalimallien avulla todellisuuteen liittyvää havainnointia ja toimintaa voidaan paketoida tiivimpään muotoon, jotka toimivat ohjenuorina yli kontekstien
 • Kirkas intentio niin mikro- ja makrotasolla ovat välttämättömiä flow’lle, jotta huomio ja energia pääsevät kanavoitumaan olennaiseen. Pohjimmillaan on kyse siitä: Mikä on tärkeää? Epäselvä intentio aiheuttaa haahuilua, joka estää tai katkaisee flow’n.
 • Mikrotasolla kirkas intentio tarkoittaa selvää ymmärrystä siitä mitä tekee ja miten tekee
 • Makrotasolla kirkas intentio syntyy selkeistä arvoista ja suunnasta, jota kohti
 • Pienin riittävä annos / Minimum Effective Dose (MED) = Pyrkimys pienimpään riittävään annokseen, joka tuottaa halutun tuloksen. Viisaan resurssien käytön ydinoppeja.
 • Flow-tilassa huomiossa on vain se, mikä on olennaista. MED auttaa tämän rajauksessa.
 • MED:ssä on tarkoitus löytää “saturaatiopiste”, jonka jälkeen annoskoon lisääminen ei enää kasvata toivottua tulosta optimaalisessa suhteessa. Monissa tapauksissa liiallinen annoskoon lisääminen jopa haittaa toivottua tulosta esim. kofeiinin kanssa.
 • Nykypäivän ihmiselle usein yksi tärkeimpiä kysymyksiä on lähteä kysymyksestä: Mitä voin vähentää? Mistä voin vähentää? Miten voisin saada saman tuloksen aikaiseksi vähemmällä?
 • MED:n etsiminen kannustaa viisaampaan, taitavampaan ja taloudellisempaan toimintaan. Näin toivottu tulos voidaan saada aikaa vähemmällä.
 • Annoskokojen vähentäminen tuntuu usein nihkeältä, minkä vuoksi sitä ei mielellään tehdä vaikka se olisi viisasta.
 • Yltäkylläisten resurssien ympäröidessä ei ole vahvoja ulkoisia kannustimia käyttää niitä viisaammin.

Sovita tila tehtävään

 • Sovita tila tehtävään = Pyri jatkuvasti sovittamaan kehomielen tila sopivaksi vallitsevaan tehtävään nähden. Esim. Haastavat tehtävät vaativat korkeaa vireystilaa, kun taas nukkumaan meneminen vaatii vireystilan putoamista
 • Limbinen kitka = Limbisen järjestelmän ja vallitsevan tehtävän välinen epäsuhta. Mitä enemmän tätä epäsuhtaa on, sitä enemmän on kitkaa.
 • Voidaksemme sovittaa tilan tehtävää on kyettävä:
 • Tunnistaa vallitseva tehtävä ja sen vaatimukset
 • Tiedostamaan missä tilassa nyt on
 • Säätelemään omaa tilaa paremmin tehtävään vastaavaksi
 • Mikäli tilan mahdollisuudet tilan säätämiseen ovat rajalliset, voit myös sovittaa tehtävän tilaan eli vaihtaa sellaiseen tehtävään, joka sopii vallitsevaan tilaan

Aloittelijan mieli

 • Aloittelijan mieli = Avoin, utelias ja asiat sellaisenaan kohtaava mielenlaatu, joka on vapaa ennakkoluuloista, odotuksista ja tarpeettomasta kaavamaisuudesta.
 • Eksperttimieli =
 • “Miltä tämä näyttäisi, jos näkisin tämän tilanteen ensimmäisen kerran”
 • Aloittelijan mieltä voi tukea pyrkimyksellä herättää uteliaisuutta vallitsevaa hetkeä kohtaan, tarkastelemalla asioita eri näkökulmista, tunnistamalla omia ennakkoluulojeen ja päästämällä niistä irti sekä tekemällä psykofyysisiä “resettejä”. Esim. pysähtymiset, kovat fyysiset rasitteet ja kylmät suihkut voivat auttaa tässä merkittävästi.
 • Mikrotasolla: Avoimuutta, kokeilua, uteliaisuutta
 • Makrotasolla: Jatkuvaa uudelleen tutustumista itseensä, toisiin ja maailmaan

Poistu itsesi tieltä

 • Itsettömyys - vähinen kokemus erillisestä minästä - on keskeinen flow’n piirre. Itsen ajatteleminen on yksi merkittävimpiä flow’n esteitä kun taas kyvykkyys poistua itsensä tieltä on yksi tärkeimpiä askelia kohti flow’ta
 • “Tosissaan muttei vakavissaan”
 • Ponnistelu ja itse elävät usein yhdessä. Päästämällä irti ponnistelusta, päästät irti itsestäsi.

Jaa tämä podcast muidenkin
iloksi ja hyödyksi.