close flow

Tilaa Flow-kirje

"Oon tosi valikoiva sen suhteen mitä tilaan, mutta tää teidän uutiskirje on oikeesti tosi hyvää kamaa." - Miika K.

Haluamme auttaa sinua pääsemään flow'hun. Emme spämmää mainoksilla, vaan saat sunnuntaisin kirjeessä tietoa, pohdintoja ja vinkkejä flow'sta työssä, urheilussa, taiteessa ja elämässä. Esimerkki kirjeen sisällöstä löytyy tästä.

Alkumaistiaiseksi saat Flow-oppaan, jossa on 10 keinoa päästä flow-tilaan työssä.

Saku Tuominen - Kirkkaan ajattelun flow

Lauri Häggman
15.12.2020

Kuuntele ihan tässä vain...

Tai siirry haluamallesi podcast-alustalle

Jakson kuvaus

Yrittäjä, innovaattori, luova johtaja, puhuja ja kirjailija Saku Tuominen saapui etäyhteyden päähän keskustelemaan ajattelun ajattelusta, maailman hahmottamisesta ja myötävirtaisesta elämästä. Keskustelussa keskeisiä teemoja ovat näkökulmat ja tavat paremman ajattelun harjoittamiseen, tyyneys, tarinat, meditaation vaikutukset mieleen, uskomukset ja pohdinta siitä, mikä on olennaista.

Show notes

Ben Furman Ei koskaan liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus

Carol Dweck: Fixed vs Growth mindset

Tuomas Summanen

[02:00] Miten pyrit edistämään flow'ta? Ajatuksia uuden kirjan takaa.

[28:00] Miten tsekata omia tarinoitaan? Tieteeseen liittyvistä ajatuksista ja erilaisista perspektiiveistä.

[45:00] Varmuudesta ja epävarmuudesta

[51:00] Ajatuksia olennaisesta ja sen näkemisestä. Läsnäolosta.

[70:00] Mitä tarkoittaa ammattilaisuus?

[75:00] Myötävirrasta

[87:00] Loppuwräpit

Jälkilöylyt

Jakson oppeja

✔ Koulun tehtävä on auttaa lapsia toimimaan epävarmassa maailmassa

✔ Hyvän näkeminen vaatii taakseen joustavan maailmankuvan ja ymmärryksen, että kukin voi vaikuttaa tarinoihinsa, halun vaikuttaa niihin ja harjoitetun kyvyn tehdä niin.

✔ Ajattelun taidot on tunnistettava taidoiksi, jotta niitä voidaan harjoitella

✔ Keskeinen ajattelun taito liittyy kysymykseen: Miksi ajattelen kuin ajattelen? Tämä johtaa tarkastelemaan omien ajatusprosessien taustalla olevia tekijöitä. On myös olennaista tunnistaa ajatusten ja tunteiden välinen suhde eli miten ne vaikuttavat toisiinsa.

✔ Rentouttavia vapaa-ajan aktiviteetteja ei voi täysin rinnastaa meditaatioon, kun on kyse ajattelun taitojen ja itsetuntemuksen kasvattamisessa

✔ Meditaation tarkoituksena ei olla tulla paremmaksi meditoijaksi, vaan tarjota arjessa ja tosielämässä hyödyttäviä mielen työkaluja

✔ Hyvinkin vähäiset notkahdukset saattavat huomaamattomina ajaa mieltä kiihtyvään negatiivisen kehään, joka voi päivän aikana kasvaa kohtuuttomiin mittasuhteisiin. Meditaatio auttaa havaitsemaan näitä notkahduksia ja siten ehkäisemään negatiivisten kehien syntymistä.

✔ Uskomuksemme rajojamme kohtaan muodostuvat usein itseään toteuttaviksi ennusteiksi niin hyvässä kuin pahassa.

✔ Evoluution myötä aivojen tehtävä on ollut edistää selviytymistämme, ei onnellisuuttamme

✔ Toistuvat ajattelutavat syvenevät hahmottamista rajaaviksi ”uomiksi”, joista voi olla vaikeaa irtautua. Tämän vuoksi on tärkeää altistaa itseään erilaisille näkökulmille ja ajattelutavoille.

✔ Vähäisesti harjoitetuilla ajattelun taidoilla ja heikolla medialukutaidolla on täysin ymmärrettävä näkökulma, että maailma on paha, vaarallinen ja ahdistava paikka

✔ Pysyvät muutokset vaativat uusien tapojen omaksumista. Vain tavat tulevat helposti.

✔ Hyvä tapa monipuolistaa ajatuksiaan on kontrastoida väitteitä ja pohtia niiden vastapareja: Onko näin? Miltä tämä näyttäytyy toisesta näkökulmasta? Oisko sittenkään?

✔ Ajattelun on muututtava, koska maailma muuttuu. Pysyvät ja joustamattomat mallit maailmasta ovat lähtökohtaisesti harhauttavia.

✔ Asiat ovat useammin sekä/että kuin joko/tai

✔ Hyvä ja luova ajattelu vaatii epävarmuuden ja harmaan sävyjen sietämistä

✔ Se, että suunnitelma ei toimi, ei tarkoita etteikö siitä voisi seurata jotain hyvää. Kukaan ei tiedä mihin asiat johtavat, mutta kaikki asiat voivat johtaa hyvään.

✔ Jos asiassa on jotain hyvää, ei tarkoita etteikö siinä voisi olla jotain huonoa. Ja toisinpäin. Ominaisuudet eivät aina ole toisiaan poissulkevia.

✔ Toistuvasti ja/tai voimakkaasti nousevissa ajatuksissa ja tuntemuksissa on todennäköisesti jotain olennaista ja huomiota vaativaa.

✔ Olennaisen näkeminen vaatii läsnäoloa ja toimintaa hetkessä. Kykymme toimia olennaisen mukaisesti määräytyy paljon siitä, kuinka toimimme kun ”ikkuna on auki”. Olennainen määrittyy tilanteen mukaan ja sen liiallinen abstrahointi voi olla vaarallista.

✔ Kirkas intuitio vaatii taustalle ”vahvaa peruspakettia” eli riittävää lepoa, ravintoa ja liikettä.

✔ Luova prosessi on harvoin lineaarinen: Idea -> Toteutus -> Tulos, vaan enemmänkin syklinen, jossa palataan luovaan ideointiin, muutetaan suunnitelmaa, toimitaan jne.

✔ Kokeilukulttuuri vaatii aloittamisen, mutta myös lopettamisen kokeilua

✔ Kiire on tunne siitä, että on enemmän tekemistä, kun on aikaa. Siitä on vaikeaa päästä eroon, jos ei kykene tunnistamaan mikä on olennaista NYT.

✔ Ammattilainen tietää mitä, miten ja koska tehdään. Ammattilainen tiedostaa mikä on olennaista ja osaa tehdä sen hyvin.  

✔ Kaikessa merkittävässä tekemisessä on läsnä keveyden ja myötävirran tematiikka. Tämä ei tarkoita, että kaikki on helppoa, mutta taustalla ohjaa merkittävyys ja viisaat toimintatavat. Vastavirta syntyy yleensä joko siitä, että tehdään vääriä asioita tai väärällä tavalla.

✔ Myötävirta vaatii pysähtymistä, jotta voidaan tarkastella mihin ollaan menossa ja voitaisiinko suuntaan mennä viisaammalla tavalla.

Jaa tämä podcast muidenkin
iloksi ja hyödyksi.