Usein kysytyt kysymykset

Mikä on flow?

Flow on tila, jossa kykenet uppoutumaan täysin tekemääsi asiaan ja aika lentää kuin siivillä. Pystyt hyödyntämään kaikkia osaamiasi taitoja, mutta tekeminen tuntuu silti vaivattomalta. Tieteellisesti määritettynä flow on optimaalinen tietoisuuden tila.

Onko flow-tilalla muita nimityksiä?

Flow'lla on lukuisia eri nimityksiä eri piireissä ja alakulttuureissa. Ei tietysti ole aivan yksiselitteistä tarkoittavatko ne aivan samaa asiaa, mutta vähintäänkin jotain samansuuntaista. Urheilun parissa kuulee termiä "being in the zone", "playing the A-game", "being on fire" ja "runner's high". Koodarit taas ovat "wired in" ja jazz-muusikot "in the pocket". Suomessa nykyisin käytettävät termit virtaustila ja virtauskokemus tarkoittavat nimenomaisesti flow'ta. Myös vanha suomen kielen sana hurmio on lähellä flow'ta, etenkin urheilun yhteydessä käytetyssä merkityksessään.

Miten flow-tilaa mitataan?

Flow-tilan mittaaminen ei ole helppoa, koska kyseessä on monimutkainen ilmiö, kuten hyvinvointi tai onnellisuus. Fysiologiset mittarit eivät riitä, koska pääosin flow on subjektiivinen kokemus. Siksi sitä mitataankin usein erilaisilla kyselyillä, mieluiten mahdollisimman lähellä flow'n kokemisen hetkeä, jotta mielikuva tilanteesta ei ehdi muuttua.

Mihin flow perustuu?

Flow on tieteellisesti todistettu neurobiologinen ja psykologinen ilmiö. Neurobiologisesti sitä voidaan tarkastella neuroanatomian, aivoaaltojen ja välittäjäaineiden kannalta, joissa jokaisessa tapahtuu flow'ssa muutoksia. Psykologisesti tarkastelu taas koskee enemmän subjektiivista kokemustamme.

Jäikö jokin vielä mietityttämään?

Kysy ihmeessä, sillä sama juttu voi mietityttää muitakin.

Mahtavaa kiitos! Viestisi lähti mallikkaasti matkaan.
Huups... Nyt meni jokin pieleen.