Mikä merkitys irtiotoilla on ajattelutyön laadulle?

Jussi Venäläinen
26.4.2023
Kerrankin itse otettu kuva sisällöissä! :)

Kirjoittelen tätä kirjettä itäberliiniläisessä kahvilassa, joten tämän hetken mielipiteeni voi olla vinoutunut, mutta sanoisin niiden merkityksen olevan suuri. Tietotyössä kun ei merkkaa ajattelun määrä, vaan ajattelun laatu.

Usein työnteon tarkastelussa keskitytään toimintaan ja suoritteiden tekemisen tapaan. Palautuminen pois lukien näkökulma on harvemmin siinä miten ei-tekemisen aika vaikuttaa tekemiseen. Ei-työnteolla nimittäin voi olla muutakin kuin palauttavaa arvoa irtiottojen muodossa.

Irtiotoilla tarkoitan tilanteita, joissa mieli otetaan pois tuttujen kaavojen parista. Tämä voi tarkoittaa hetkellistä irtiottoa, kuten taukoa tai kahvilaan työskentelemään menoa, tai suurempaa, kuten lomaa tai muuta isompaa ympäristön vaihtamista.

Irtiottojen yksi päähyöty on tuttujen kaavojen ja ajattelumallien rikkoutuminen (depatterning). Tätä rikkoutumista olisi hyvä olla arjessa mukana pieninä annoksina ja suurempina annoksina harvemmin. Tähän voivat toimia niin luonto, uudet kokemukset, retriitit kuin teknon tahtiin tamppaaminen. Kunhan mieli pääsee irti arjen kaavoista.

Toinen päähyöty ovat uudet kaavat (patternit) ja näkökulmat. Toki kaavojen rikkoutuminen jo itsessään saa ajattelemaan asioita uusista näkökulmista, mutta irtiotot voivat tarjota uusia kaavoja ja näkökulmia myös ulkoisen havainnoinnin kautta. Esimerkiksi pelkkä luonnon katseleminen tarjoaa meille lukuisia kaavoja hahmottaa asioita, ilman että edes yritämme opetella mitään.

Edellä mainituilla on suuri merkitys ajattelun laadulle. Nykytyön ympäristö vaatii jatkuvasti uusia, luovempia ja tehokkaampia tapoja hahmottaa ongelmia. Niinpä on tärkeää millä kaavoilla työssä ratkaistavia ongelmia tarkastelee. Kyse kun ei ole vain ongelmien ratkaisemisesta, vaan myös ongelmien tarkoituksenmukaisesta kehystämisestä ja hahmottamisesta.

Usein ihmisillä tulevat irtiotoista mieleen nautintokeskeiset eli hedonistiset irtiotot, mutta ne voivat olla myös kasvuun, oppimiseen tai merkityksellisyyteen keskittyviä eli eudaimonisia irtiottoja. Jälkimmäisistä on usein enemmän hyötyä työnteolle, mutta olisi mustavalkoista sanoa, ettei sopivasti ajoitetuista hedonistisista irtiotoista olisi myös hyötyä. Lisää irtiotoista ja edellä mainitusta jaottelusta puolentoista vuoden takaisessa podcast-jaksossamme.

Loppuun mainittakoon, että irtiotot ovat työkalu, eivät itseisarvo. Niiden määrää ei ole tarkoitus maksimoida, vaan käyttää niitä tarkoituksenmukaisena työkaluna silloin, kun ajattelu on liian kaavoihin kangistunutta. On tärkeää tunnistaa tilanteet, joissa kaavamaisuus on hyödyllistä. Rutiininomaisuutta ja suorittavuutta tarvitsevan ajanjakson sisällä et halua rikkoa kaavoja, vaan ylläpitää niitä sopivalla tasolla.


Reflektoi seuraavia:

Miten rytmität erilaisia irtiottoja ja onko rytmi sopiva?
Onko irtiottojesi tyyli toimiva ja tarkoituksenmukainen?


Toivon sinulle sopivan irtiottoista (työ)viikkoa 😊

- Jussi

Jaa tämä kirjoitus muidenkin
iloksi ja hyödyksi.