Mitä merkitys on retriiteillä ja irtiotoilla?

Lauri Häggman
23.11.2021

Kuuntele ihan tässä vain...

Tai siirry haluamallesi podcast-alustalle

Tällä kertaa Jussi ja Lauri istahtivat etäyhteyden päähän keskustelemaan retriittien eli intentionaalisempien irtiottojen merkitystä.

Keskustelun aikana pohdittiin mm. miksi sopivan ajan ja tilan luominen ovat välttämättömiä syvempien oivallusten saamiseksi, mitä eroa on eudaimonisilla ja hedonisilla irtiotoilla sekä millaisia prinsiippejä kannattaa noudattaa omien irtiottojen kohdalla. Podcastissa avattiin myös Flow Elämässä -retriittien takana olevia ajatuksia oivalluksen ja ryhmäflow'n tukemiseksi, reflektoitiin aikaisempia retriittejä sekä luotiin suuntaviivoja tulevalle.

Jakso Youtubessa: https://youtu.be/mXKrUNnJHEI

Ilmoittaudu mukaan Flow Elämässä -miniretriitille!

Show notes

[01:00] Mihin tarvitaan retriittejä

[09:00] Mitkä olivat Flow Elämässä retriitin ohjaavat prinsiipit

[17:00] Mikä merkitys ennakkotehtävillä?

[23:00] Reflektiota retriiteistä

[33:00] Mitä oppeja retriiteistä?

[41:00] Mitä tuleman pitää?

[44:00] Miten toteuttaa omia retriittejä?

Jakson opit

✅ Irtiotot tarjoavat mahdollisuutta löytää uutta perspektiiviä ja syvyyttä merkityksellisiin asioihin. Irtiottojen myötä voidaan hetkelliseti ottaa etäisyyttä arjen kaavoihin, jotta omaa elämän voi tarkastella "erilaisin silmin" ja siten suunnata kohti olennaisempaa.

✅ Yhteistapaamisella ja ennakkotehtävillä oppimisprosessia voidaan laajentaa yksittäisen viikonlopun ulkopuolelle. Yhteistapaamisen avulla voidaan luodaan pohjaa ryhmäflow'lle ja linjataan sisältö parhaiten palvelevaksi. Ennakkotehtävillä kerrytetään materiaalia, jota varsinaisella retriitillä voidaan työstää ja jalostaa.

✅ Oppeja järjestämisestä:

 • Toiminnan pohja syntyy rennosta, turvallisesta ja avoimesta ilmapiiristä sekä miellyttävästä fyysisestä tilasta, joten niihin kannattaa panostaa.
 • Muista, että kuulija/katsoja ei tiedä suunnitelmassi. Plans are worthless, planning is invaluable.
 • Ole tarkkana mihin ryhmä ja tilanne on kehkeytymässä ja päästä tarpeen tullen suunnitelmista.
 • Vältä aikaoptimistisuutta. Ihmisten kanssa toimiessa asioiden viemää aikaa on vaikeampaa ennustaa, joten varaa riittävästi puskuria.
 • Irtiotoissa on hyvä välttää, ettei rakenne sido ajatuksia arjen rooleihin

✅ Miten toteuttaa itse retriittejä:

 • Varaa aika ja tila intention mukaisessa paikassa. Luontoläheisyys on iso plussa.
 • Kirkasta selvä intentio eli miksi ja mitä haluat selvittää → Toimintaa on helpompi linjata tarkoituksenmukaisesti
 • Katkaise yhteys ulkomaailmaan
 • Panosta kehon ja mielen huoltoon ennen retriittiä, sen aikana sekä sen jälkeen
 • Pyri reflektoimaan kynällä ja paperilla digilaitteiden sijaan
 • Minimum effective dose koordinointia → Auttaa fokusoitumaan
 • Irtiotot voi jakaa hedonistisiin ja eudaumonisiin irtiottoihin. Hedoniset: Nautinto ja mukavuus maksimoitu. Eudamoniset: Kasvu ja merkityksellisyys maksimoitu. Päivät voivat rytmittyä esimerkiksi siten, että päivä on eudaimonisemmin ja ilta hedonistisemmin painottunutta.
Jaa tämä podcast muidenkin
iloksi ja hyödyksi.