Flow elämässä

20.4.2021

Kuuntele ihan tässä vain...

Tai siirry haluamallesi podcast-alustalle

Jakson kuvaus

Jussi ja Lauri syventyivät keskustelemaan flow’sta makrotasolla, eli kokonaisvaltaisesti myötävirtaavasta elämästä. He avaavat omaa historiaansa, mitä elämän myötävirtaisuus heille tarkoittaa ja miten se ilmenee päivittäisessä elämässä. Jakson aikana kehystetään flow’n edellytyksiä koko elämän näkökulmasta, keskustellaan myötävirta elämässä -mallista ja lopuksi näitä teemoja pohditaan myös viisaustutkimuksen näkökulmasta.

Show notes

[00:00] Yleiskatsaus jaksosta

[03:10] Flow mikrotasolta makrotasolle

[09:20] Harhakäsitykset flow’sta elämässä

[14:00] Taustoitus Laurin historiaan

[24:10] Laurin nykyiset flow'n lähteet

[33:25] Taustoitus Jussin historiaan

[51:17] Jussin nykyiset flow'n lähteet

[53:38] Kehykset myötävirtaavalle elämälle

[54:30] Elämän haaste- ja taitotaso

[64:40] Visio elämässä

[76:25] Palaute elämältä

[82:00] Huomion keskittäminen elämässä

[86:10] Myötävirta elämässä - malli

[98:30] Viisaustutkimus

[113:10] Loppupaketointi

Jakson linkit

Flow elämässä -retriitti

Ponnistelu aiheinen jakso

Viisaustutkimus

Jakson opit

✔ Flow'ta voidaan tarkastella hetkittäisinä virtauskokemuksina, sekä suuremmasta perspektiivistä koko elämän kattavana myötävirtauksena.

✔ Myötävirtausta voi kiteyttää esimerkiksi merkityksellisyyden kokemiseen ja olennaiseen yhteydessä olemiseen kautta.

✔ Elämä voi liiallisen ponnistelun myötä muuttua hyvin raskaaksi ja päinvastoin minimaalista ponnistelua voi seurata elämän sietämätön keveys. Keveään elämään kuuluu usein täyttymyksen hakeminen nautinnoista ja välittömistä halujen täyttämisistä. Siispä ponnistelun sekä armollisuuden tasapaino erittäin on tärkeää.

✔ Syvällisempi merkitys ja täyttymys rakentuu useimmiten suhteessa johonkin suurempaan kuin vain itseen.

✔ Mikro ja makrotason flow-osaaminen on tietoja ja taitoja, jotka syntyy monialaisten kokeilujen kautta.

✔ Myötävirtaisen elämän ytimessä on suhde stressiin sekä ponnisteluun.

✔ Syvällinen ja monipuolinen itsetuntemus luo tietynlaista luottamusta, rentoutta ja joustavuutta koko elämään.

✔ Flow'n edellytyksiä yksittäisestä hetkestä voi kehystää myös kokonaisvaltaiselle elämän myötävirralle: haaste ja taitotason suhde, visio eli tavoite, elämän luoma palaute ja keskittynyt huomio siihen mikä on olennaista nyt.

✔ Sen lisäksi että pohtii haastetason sopivuutta, on myös hyvä pohtia onko haaste edes tarkoituksenmukainen.

✔ Kasvun asenteella voi kompensoida puutteellista taitotasoa.

✔ Elämän myötävirtaisuus syntyy osaltaan uomien, eli vision ja tavoitteiden mukaisten rutiinien ja viisaiden toimintatapojen rakentamisesta päivittäiseen elämään.

✔ Edes jonkinlainen visio ja sen mukaiset tavoitteet toimii ikään kuin mentaalisena ankkurina, joka poistaa tekemisestä turhaa epäröintiä. Tällöin voi paremmin keskittyä sen tekemiseen mikä vie oikeaan suuntaan.

✔ Etenkin yhteisötasolla toimiessa on visio ja tavoitteet erittäin tärkeitä toiminnanohjauksen peruspilareita.

✔ Vision ja tavoitteiden mukainen toiminta on tärkeää, mutta on tärkeää myös tarvittaessa omata joustavuutta niistä luopumiseen.

✔ Ajoittain on hyvä tarkastella omaa perusolettamusta siitä mitä elämän olettaa, tai jopa vaatii olevan.

✔ Elämän luomaa palautetta kannattaa pyrkiä kyetä vastaanottamaan. Ottamalla kuitenkin huomioon riittävän määrän datapisteitä, jotta palaute olisi mahdollisimman todellisuuden mukaista.

✔ Jos elämässä toistuu jatkuvasti samanlaisia kitkoja, on syytä miettiä omaa toimintaa ja sitä onko aiemmin jättänyt elämän luoman palautteen huomiotta.

✔ Mitä kulttuurillisesti pidetään normaalina, ei ole automaattisesti tervettä.

✔ Viisaustutkimuksen mukaan mm. elämänhallinta, sosiaaliset yhteystyötaidot, reflektiivisyys ja huumori ovat viisauden peruselementtejä.

Jaa tämä podcast muidenkin
iloksi ja hyödyksi.