20 keinoa luoda virtausta elämään

27.4.2021

Kuuntele ihan tässä vain...

Tai siirry haluamallesi podcast-alustalle

Jakson kuvaus

Jussi ja Lauri jakavat omia keinojaan siihen, kuinka luoda elämästä kokonaisvaltaisesti myötävirtaisempaa. Jaksossa käydään läpi kuinka vaalia mielen kirkkautta, kehon terveyttä ja juurevaa yhteyttä todellisuuteen. Tämä jakso jatkoa "Flow elämässä" jaksolle, jossa syvennyttiin  elämän myötävirtaisuuden teemaan muun muassa flow'n edellytysten, sekä Jussin ja Laurin historian perspektiiveistä.

Show notes

[00:00] Jakson aloitus ja flow elämässä tiivistys

[09:25] Myötävirtamallin avaus

[12:10] Tiedostavuus

[19:15] Proaktiivisuus

[26:25] Ajattelunhallinta ja proaktiivisuus

[35:35] Ajatteluntaidot

[51:33] Mentaalinen flow

[54:10] Kehon altistaminen haasteille,

[59:50] Kipu kärsimyksen edelle?

[67:00] Primitiivinen flow

[74:25] Kehollinen luonnonmukaisuus

[82:30] Yksilöllisyyden huomiointi

[87:08] Luova ilmaisu

[93:10] Seksuaalisuus

[95:52] Helpot ylläpidon tavat

[97:40] Taidollinen haastaminen

[98:20] Itsen ylittäminen

[105:45] Merkitysnojaavuus

[114:45] Myötätunto

[120:40] Kiitollisuusharjoitukset

[128:04] Luontoon meneminen

[132:55] Juureva yhteys

Jakson linkit

Flow elämässä -retriitti

Dunning Kruger efekti

Flow vuorovaikutuksessa -jakso

Syvä työ -jakso

Your cognitive biases

Jakson opit

✔Flow elämässä tarkoittaa yksittäisten flow-kokemusten sijaan elämän kokonaisvaltaista myötävirtaisuutta, esimerkiksi merkityksellisyyden ja täyttymyksen kokemista elämässä.

✔Myötävirta elämässä -malli: 1) Kirkas mieli, joka tuottaa laadukasta ja tarkoituksen mukaista ajattelua. 2) Terve keho, joka mahdollistaa toiminnan(käyttöliittymä elämään?).  3) Juureva yhteys, joka tarkoittaa vuorovaikutusta itsen ulkopuolelle esimerkiksi luontoon, yhteiskuntaan ja toisiin ihmisiin.

Kirkas mieli

✔Tiedostavuus, eli pyrkiä tiedostamaan mitä itsessä ja ympärillä tapahtuu. Mikä on todellista ja mikä epätodellista.

✔Proaktiivisuus, eli ennakointi ja toiminnan suunnittelu sopivalla tasolla. Improvisoinnillekkin on paikkansa, mutta se voi olla kuluttavaa ja sitä voi toteuttaa hyvin vasta kun taitotaso on riittävä.

✔Ajattelunhallinta, eli miten tieto, tehtävät ja muut muistiinpanot virtaavat. Niin, ettei tietoa vuoda ohi ja kerätty tieto on hallittavassa ja hyödynnettävässä formaatissa.

✔Ajattelun taidot, eli omien ajatusten, väittämien ja niiden perusteiden kriittinen tarkastelu ja haastaminen. Hyvä ajattelu on kriittisyyden lisäksi luovaa ja välittävää. Lukeminen ja kirjoittaminen ovat erinomaisia työkaluja oman mielenmaiseman rikastamiseen ja kirkastamiseen.

✔Elämässä on hyvä olla jokin aktiviteetti, jonka parissa voi kokea mentaalista flow'ta. Jo yhden aktiviteetin parissa tapahtuvilla flow-kokemuksilla on positiivinen siirtovaikutus myös toisiin aktiviteetteihin, koska pohjimmiltaan syvän ajattelun dynamiikka ei ole riippuvainen aktiviteetista.

Terve keho

✔Kehon altistaminen haasteille ja nautinnoista pidättäytyminen, esimerkkeinä kylmäaltistus ja eri asioista paastoaminen. Molemmat luo toimijuuden ja rentouden kapasiteettia hieman eri perspektiiveistä.

✔Kipu kärsimyksen edelle. Kärsimystä voi kuvata kroonistuneella kivun välttelyllä, jolloin kohdattu kipu luo omalta osaltaan rentouden kapasiteettia ja tilaa toimia tulevaisuuden haastavissa hetkissä. Pätee myös mentaaliseen puoleen.

✔Primitiivisen flow'n kanava, toisin sanoen turvallisesti turvattoman aktiviteetin harjoittaminen. Erityisen hyvä esimerkki tästä ovat kamppailulajit, joissa toimitaan luovaa toimijaa vastaan turvallisessa ympäristössä. Flow-hetkien lisäksi tämä luo turvallisuudentunnetta kaikenlaisissa ympäristöissä toimimiseen.

✔Kehollisen luonnonmukaisuuden ymmärrys, eli tiedostaa ihmisen tarve säännölliselle aktiviisuudelle, jonka parissa jatkuvuus ja määrä on intensiteettiä tärkeämpää. Monipuolisuuden tarvetta unohtamatta, joka aktiivisuuden lisäksi koskee myös ravintoa. Ja hyvä muistaa että mitä kulttuurillisesti pidetään normaalina, ei ole automaattisesti tervettä.

✔Yksilöllisyyden huomiointi, joka tarkoittaa ymmärrystä ihmisten erilaisuudesta ja omien taipumusten tunnistamista. Kannattaa luottaa etenkin omaan kokemukseen, ei kuunnella ainoastaan toisten neuvoja.

✔Luova tunneperäinen ilmaisu, eli jonkin aktiviteetin harjoittaminen jossa voi halutessaan toimia luovasti ilman ulkoista päämäärää. Tällaiset aktiviteetit tukevat laajemman ajattelun ilmenemistä myös toisten toimien parissa.

✔Seksuaalisuus on eläimellisen olennainen osa ihmisyyden kokemusta, joka sisältää myös luovan tunnetasoisen ilmaisun ja todellisen aitouden kulmat.

✔Helpot ylläpidon tavat, eli tunnistaa omat aktiivisuuden tavoitteet ja sitten pohtia kuinka aktiivisuutta voi ylläpitää mahdollisimman luontaisesti huomioiden omat taipumukset. Edes minimitasolla.

✔Taidollinen haastaminen, joka on myös mikrotasolla yksi keskeisimmistä flow-osaamisen elementeistä.

Juureva yhteys

✔Itsen ylittäminen, toisin sanoen itsen näkeminen osana suurempaa kokonaisuutta ja oman pienuuden tiedostaminen, jonka kautta voi tietoisesti toimia yhteisen edun hyväksi.

✔Merkitysnojaavuus, eli tunnepohjaiseen merkityksellisyyteen nojaaminen. Mikä itselle tuottaa merkitystä ja voiko omaa elämää viedä eri osa-alueilla vieläkin merkityksellisempään suuntaan? Jo pienillä muutoksilla voi olla suhteellisesti suuri vaikutus omaan merkityksellisyyden kokemukseen.

✔Myötätunto ja sen tietoinen harjoittaminen luo ymmärrystä ja hyväksyntää itseä ja toisia kohtaan, joka rakentaa perustan vuorovaikutukselle. Myötätunto onkin aivan keskeinen asia koko myötävirtaisuuden teemassa.

✔Kiitollisuusharjoitukset, joissa on hyvä huomioida myös se mistä on kiitollinen ja itsen ylittämisen näkökulma on hyvä pitää mukana.

✔Luontoon meneminen ja sieltä oppiminen. Luonnolle altistumisesta seuraa todistetusti positiivisia vaikutuksia, muun muassa keskittymiseen ja laajemman ajattelun kehittymiseen liittyen.

✔Juureva yhteys ihmisiin ja ihmissuhteisiin. Kaikki ihmissuhteet ovat vapaaehtoisia, joten kroonisesti vastavirtaisia ihmissuhteita kannattaa pyrkiä vähentämään ja myötävirtaisuutta kasvattavia lisäämään.Jaa tämä podcast muidenkin
iloksi ja hyödyksi.